BRM – Bridge Resource Management

Utbildning inom BRM – Bridge Resource Management

Utbildningens mål och syfte

Bridge Resource Management röner ett ständigt ökande intresse hos allt fler fartygsoperatörer. Förklaringen är till stor del att flera stora kryssningsoperatörer vittnar om en klart vikande trend gällande navigationsincidenter efter att BRM implementerats.

MariTerms BRM-kurs syftar till att träna brygg-teamet på att prioritera uppgifter, hantera hög arbetsbelastning och tillvarata tillgängliga resurser. Kursen ger utbildning och träning i ledarskap med hänsyn tagen till den mänskliga faktorn och leds av seglande sjöbefäl med lång erfarenhet att implementera BRM i praktiken.

Kursen är både praktisk och teoretisk och bygger på föreläsningar och diskussioner samt övningar i simulator.

Kursen uppfyller kraven i IMO:s International Convention on Standards of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended by the Manila amendments.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till brygg-befäl.

Kurslängd

Kursen uppfyller kraven i IMO:s International Convention on Standards of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended by the Manila amendments under 3 kursdagar där teoretiska föreläsningar varvas med praktiska övningar i simulator.

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare erhåller efter genomförd utbildning, ett personligt kursintyg med specificerat kursinnehåll, som bevis på sin delaktighet.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en kurspärm med dokumentation i ämnet.

Kursavgift

Avgiften för BRM – Bridge Resource Management är 15 000 kr/person + moms

I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt kaffe och lunch under kurstiden. Avgiften faktureras före kursstart.

Ytterligare Information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under våren 2018Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.