Lastsäkring

Lastsäkring

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Läs mer

Farligt gods

Farligt gods

MariTerm AB kan erbjuda följande tjänster inom området Farligt Gods; agera som företagsextern säkerhetsrådgivare samt utarbeta företagsanpassade kurser i farligt gods.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

MariTerm AB erbjuder utbildning inom följande områden; lastsäkring, managementsystem för rederier och hamnar (ISPS-SSO, ISM samt Risk-& Orsaksanalys), Fartygsstabiltet, Farligt gods och Yrkeskompetens för Chaufförer (YKB).

Läs mer

Välkommen till MariTerm AB – vi kan lastsäkring!

MariTerm AB är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet inom området lastsäkring. Vi arbetar med utbildning, instruktioner, utredningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, främst inom godstransportområdet.

MariTerm AB erbjuder distansutbildning

Vi lever just nu i en mycket turbulent tid och rekommendationerna från myndigheterna är att genomföra utbildning för vuxna på distans. Vi anpassar oss därefter och under rådande pandemi erbjuder vi de flesta av våra utbildningar online, se information under respektive kurs. Kurserna erbjuds med samma lärare och vi delar givetvis med oss av samma innehåll och material som vi hade gjort på en vanlig kurs. Hör av er till oss om ni har några frågor kring upplägg, plattform, priser, etc. Klicka här för mer information. 

Nyheter

För fler nyheter, klicka här!