Lastsäkring

Lastsäkring

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Läs mer

Farligt gods

Farligt gods

MariTerm AB kan erbjuda följande tjänster inom området Farligt Gods; agera som företagsextern säkerhetsrådgivare samt utarbeta företagsanpassade kurser i farligt gods.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

MariTerm AB erbjuder utbildning inom följande områden; lastsäkring, managementsystem för rederier och hamnar (ISPS-SSO, ISM samt Risk-& Orsaksanalys), Fartygsstabiltet, Farligt gods och Yrkeskompetens för Chaufförer (YKB).

Läs mer