Lastsäkring

Lastsäkring

Dålig lastsäkring kan skada gods, fordon, fartyg och människor samt orsaka svåra olyckor. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Läs mer om lastsäkring!

Farligt gods

Farligt gods

En del gods som transporteras är på grund av sina egenskaper så pass farligt att det klassificeras som farligt gods. MariTerm AB erbjuder följande tjänster inom området Farligt Gods; företagsextern säkerhetsrådgivare samt utarbeta företagsanpassade kurser i farligt gods.

Läs mer om farligt gods!

Utbildning

Utbildning

MariTerm AB erbjuder utbildning inom följande områden; lastsäkring, managementsystem för rederier och hamnar (ISPS-SSO, ISM, BRM, CCM samt Risk- & Orsaksanalys), Fartygsstabilitet, Farligt gods och Yrkeskompetens för chaufförer (YKB).

Läs mer om utbildning!

Välkommen till MariTerm AB – vi kan lastsäkring!

MariTerm AB är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet inom området lastsäkring. Vi arbetar med utbildning, instruktioner, utredningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, främst inom godstransportområdet.

MariTerm AB erbjuder distansutbildning

Under pandemin var rekommendationerna från myndigheterna att genomföra utbildning för vuxna på distans. Även om pandemin är över kommer vi att fortsätta erbjuda de flesta av våra utbildningar på distans, se information under respektive kurs. Våra kurser erbjuds nu både som fysiska och digitala kurser. Hör av er till oss om ni har några frågor kring upplägg, plattform, priser, etc. Klicka här för mer information

Nyheter

För fler nyheter, klicka här!

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se