Förpackningar för farligt gods

Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, för farligt gods ska vara av så god kvalitet att de klarar normala transportförhållanden. De ska kunna motstå stötar och belastningar samt klara omlastningar och förflyttningar och manuell eller mekanisk hantering. Förpackningar ska vara tillverkade och förslutna så att de inte läcker på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck. De ska vara förslutna enligt tillverkarens anvisningar och under transporten får inga farliga rester finnas på dess utsida. Bestämmelserna gäller för såväl nya som återanvända, rekonditionerade och renoverade förpackningar.

De delar av en förpackning som har direkt kontakt med det farliga godset får inte:

 • ge upphov till någon farlig effekt, t.ex. reagera med det farliga godset
 • angripas eller påtagligt försvagas av det farliga godset
 • tillåta att det farliga godset tränger igenom så att det utgör fara under normala transportförhållanden

Förpackningar ska, om det är nödvändigt, ha lämplig invändig beläggning eller behandling.

En förpackning kan vara en enkelförpackning eller en sammansatt förpackning av inner- och ytterförpackning.

Innerförpackningar ska vara förpackade i en ytterförpackning så att de inte kan punkteras eller gå sönder, eller innehållet läcka ut i ytterförpackningen. Innerförpackningar som innehåller vätskor ska förpackas så att deras förslutningar är uppåtriktade. Innerförpackningar som lätt kan punkteras eller gå sönder, såsom förpackningar av glas eller porslin, ska bäddas in i ytterförpackningen med stötdämpande material.

Om inget annat föreskrivs ska förpackningar vara testade, godkända och märkta med ett typgodkännande. Proven som ska genomföras är fallprov, täthetsprov, vätsketryckprov, staplingsprov och/eller permeationsprov.

När förpackningar är fyllda med vätskor ska ett ofyllt utrymme lämnas kvar för vätskan, på grund av temperaturer som kan uppträda under transport, ska kunna utvidgas utan att det blir läckage eller en bestående deformation av förpackningen.

Det är en förutsättning att farligt gods är rätt förpackat och märkt för att garantera att det når fram till kunden i helt och gott skick samt att alla som är involverade i transportkedjan har fått rätt instruktioner så att skador på gods och personer kan undvikas.

Märkningen av förpackningar består av bokstäver och symboler. Nedan är två exempel på typgodkända förpackningar och en beskrivning av vad godkännandekoden står för.

Typgodkänd låda av papp:

Typgodkänd dunk av plast:

Förpackningar av typ 1H och 3H ska dessutom märkas med uppgiften om tillverkningsmånad. Denna märkning kan sättas på ett annat ställe än de övriga uppgifterna. Fat och dunkar av plast får inte vara äldre än 5 år.

Märkning och etikettering av förpackningar för farligt gods

Varje förpackning ska märkas och etiketteras. Såvida inget annat föreskrivs ska alla kollin märkas tydligt och varaktigt med godsets UN-nummer, föregånget av bokstäverna ”UN”. UN-numret och bokstäverna “UN” ska vara minst 12 mm höga, med undantag för bland annat förpackningar med en kapacitet av högst 30 liter eller med en nettovikt på högst 30 kg, där storleken ska vara minst 6 mm höga. Kollin ska också, om tillämpligt, märkas med symbolen för miljöfarligt. Vid sjö- och flygtransport ska alla kollin även märkas med godsets officiella transportbenämning och vid flygtransport även med avsändare och mottagare.

Alla kollin ska etiketteras med klassetiketter som visar godsets farliga egenskaper samt, i tillämpliga fall, andra etiketter som till exempel riktningspilar, magnetiskt material och litiumbatterier. Notera att IBC-behållare med volym över 450 liter ska förses med märkning och etikettering på två motsatta sidor.

All märkning och etikettering ska:

 • vara väl synlig och läsbar
 • tåla väderpåfrestningar utan att dess funktion påverkas

Vid sjötransport ska all märkning och etikettering klara tre månader i vatten.

Exempel på enkelförpackningar är fat, dunkar, säckar, lådor samt större förpackningar som IBC-behållare och storförpackningar.

Tillbaka till huvudsidan för farligt gods.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se