Allmänna villkor

MariTerm AB:s allmänna villkor

Anmälan till kurser

Anmälan är bindande. Anmälan bekräftas via e-post. Deltagarna erhåller plats på utbildningen i den ordning som anmälan kommer in. Deltagarantalet är begränsat, bland annat av krav från Transportstyrelsen, kurslokalens storlek, typ av utbildning samt även av pedagogiska skäl. Vid ett lågt anmälningstal förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs. Om en kurs blir inställd meddelas detta senast sju dagar före kursstart.

Bekräftelse av anmälan

I samband med kursanmälan skickas en bekräftelse av anmälan per e-post där en plats på kursen garanteras.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation i form av kursmaterial för aktuell kurs samt ett kursintyg på genomgången och godkänd kurs intygat av MariTerm AB. Kursdeltagare som ska söka ut certifikat från Transportstyrelsen står själva för denna avgift. Vid deltagande på fysisk kurs ingår fika och lunch, såvida inget annat anges.

Avbokning av kurser

All avbokning ska ske skriftligen. Vid avbokning 28 – 11 dagar före kursstart debiteras 1000 kr exkl. moms. Vid avbokning 10 – 0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid kommande kurstillfälle. Kursplatsen måste utnyttjas inom ett år.

För TYA-subventionerade kurser gäller TYAs avbokningsregler. Avbokning på grund av sjukdom ske före kursstart. För kursdeltagare som inte dyker upp på bokad kursplats debiteras en avbokningsavgift på 500 kr exkl. moms för ej utnyttjad kursplats.

Beställning av litteratur i lastsäkring

Kurslitteratur som beställs finns oftast på lager och skickas så snart som möjligt efter beställningen erhållits.

Fakturering

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Rätt fakturainformation krävs vid alla bokningar och beställningar. Det är beställarens/bokarens ansvar att ta reda på sin verksamhets interna inköpsrutiner. Korrekt adress, referens samt eventuellt inköpsordernummer måste anges. Om fakturan returneras till oss på grund av avsaknad av uppgifter eller felaktigt angivna uppgifter och måste kompletteras eller ändras i efterhand debiteras en administrativ avgift på 500 kr exkl. moms.

Betalningsvillkor och moms

Betalningsvillkor är 10 dagar netto om ej annat är avtalat. Moms tillkommer på alla fakturor, om tillämpligt.

Fraktkostnader

Vid beställning av litteratur i lastsäkring samt vid utskick av kursmaterial till interna distansutbildningar tillkommer en fraktavgift. Lättare paket skickas med PostNord medan tyngre paket skickas med Schenker eller TNT (Fedex).  

Behandling av personuppgifter

Uppgifter om beställare/bokare/deltagare sparas för att underlätta vår administration. Uppgifterna används för att hantera själva bokningen/deltagandet på utbildning samt för att sända information om vårt kursutbud samt eventuella utskick av nyhetsbrev. Information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa om i vår GDPR-policy.

MariTerm AB:s uppgifter

MariTerm AB

Sporthallsvägen 2a

263 35 Höganäs

E-post: info@mariterm.se

VAT-nummer: SE556246996401

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se