Personal


Sven Sökjer-Petersen

VD

sven.petersen@mariterm.se

042-33 31 04

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring, fartygsstabilitet, lastplaneringssystem, utbildning

Peter Andersson

Arbetande styrelseordförande

peter.andersson@mariterm.se

042-33 31 01

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring, utbildning, datasystem, fartygsstabilitet

Nils Andersson

Projektledare

nils.andersson@mariterm.se

042-33 31 08

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring, farligt gods, säkerhetsrådgivare, utbildning, lagersystem, logistik

Petra Hugoson

Projektledare

petra.hugoson@mariterm.se

042-33 31 07

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring, farligt gods, säkerhetsrådgivare

BobBob Zether

Projektledare

bob.zether@mariterm.se

042-33 31 03

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring, farligt gods, marknadsutveckling, utbildning

IMG_20160831_103653Jonathan Nilsson

Projektledare

jonathan.nilsson@mariterm.se

042-33 31 13

Arbetsuppgifter:
Lastsäkring; instruktioner, praktiska prov, utbildning

Externa konsulter

HakanHåkan Admarker

Extern kursledare

hakan.admarker@mariterm.se

042-33 31 00

Arbetsuppgifter:
Marina managementsystem