Ansvar

Ansvar för lastsäkring vid vägtransport

MariTerm har som en del av sitt engagemang i samrådsforumet SAGIT (Säkring av Gods i Trafik) undersökt hur vanligt det är med olyckor till följd av bristfällig lastsäkring. Syftet med undersökningarna har varit att fastställa om det är relevant att se över ansvaret för lastsäkring vid vägtransport i Sverige. Vi har därför också tittat på vilka ansvarsregler som finns i andra europeiska länder samt i vilka situationer som den nuvarande ansvarsfördelningen enligt Trafikförordningen, som bara anger ett föraransvar, inte är helt rimligt i moderna transporter.

Nedan återfinns en skrivelse från några medlemmar i SAGIT som ställts till regeringen och Transportstyrelsen med en uppmaning att det är dags att se över de svenska reglerna kring ansvar för lastsäkring vid vägtransport:

Läs mer om lastsäkring genom att klicka här.

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se