Lastsäkring i containers

Lastsäkring i containers och på containerflak

Gods som ska transporteras utanför Europas gränser skeppas vanligtvis i containers, eller på containerflak. Containern är en ISO-certifierad lastbärare med standardiserade dimensioner och egenskaper med sitt ursprung i USA vilket gör att den skiljer sig från en europeisk standardtrailer. Surrningsfästena i en container är inte lika starka som i en trailer och med en mindre invändig bredd passar inte EUR-pallar in i en container på samma sätt som i en trailer. Det är därför svårare att få till en tight lastning i en container och det blir därför ofta större fritt utrymme kvar som måste fyllas ut.

Lastsäkring i containers ska vara dimensionerad för 0,8 × lastvikten vid transport i sjöfartsområde C (oinskränkt fart), vilket ställer högra krav på lastsäkringen av godset för att förhindra glidning och tippning.

I övrigt är containern, sett ur lastsäkringssynpunkt, en tacksam lastbärare med starka konstruktionsdetaljer såsom väggar, gavlar och dörrar som är dimensionerade att lastsäkra mot. Lastsäkringsmetoderna som används för lastsäkring i containers skiljer sig därför en del från de metoder som används i en trailer eller på ett containerflak. Huvudregeln vid lastsäkring i containers är att förstänga godset, det vill säga att placera godset mot containerns innergavel, dess väggar och mot dörrarna och att sedan fylla ut eventuellt fritt utrymme med tompallar, luftkuddar, virke eller annat utfyllnadsmaterial. Surrning används som lastsäkringsmetod endast när det inte är möjligt att förstänga godset.

Lastsäkring i containers – tjänster

Lastning och säkring i containers kan kräva lite mer planering, förberedelse och förkunskap om olika lastsäkringsmetoder än vid lastsäkring i trailers och MariTerm AB kan därför vara behjälpliga vid konsultation gällande lastsäkring i containers och kan erbjuda följande tjänster:

Lastsäkring i containers – lathundar

Som stöd för lastsäkring i containers av gods har de tre FN-organen  IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization) och UN ECE (Economic Commission for Europé) utarbetat IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden). I det informativa material som hör till koden, återfinns bland annat en lathund för lastsäkring i containers. Klicka här för att ladda ner någon av lathundarna.

Ytterligare information

Läs mer om lastsäkring genom att klicka här.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se