Lastsäkringsbilen

Lastsäkringsbilen

Vid genomförande av lastsäkringskurser med praktiska inslag använder vi vanligtvis TYAs lastsäkringsbil. En del av den lastsäkringsutrustning som tagits fram inom forskningsprojektet RASLA återfinns på denna lastbil. Lastsäkringsbilen är försedd med ett tippbart flak, vilket möjliggör att lastsäkringsarrangemang kan testas praktiskt. Bilen används, förutom vid kurser, även vid genomförande av friktionsprov, vid framtagande av lastsäkringsinstruktioner samt vid utställningar och mässor. Fri höjd på flaket är 2,5 m.

Nedan visas några bilder av lastsäkringsbilen.

Lastsakringsbilen 2 band sidled

Lastsakringsbilen 30 band langdled