Lastsäkringskonferens 2018

Torsdagen den 8:e november 2018 anordnar intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens i Näringslivets Hus i Stockholm.

Liksom tidigare år svarar MariTerm AB för de praktiska arrangemangen i samband med konferensen.

Det är mycket som har hänt inom lastsäkringsområdet de senaste åren. På konferensen, som äger rum mellan kl 09.00 – 17.00, kommer bl.a. följande att behandlas:

  • Innehåll, tolkning, tillsyn och rättslig tillämpning av den nya svenska vägföreskriften för lastsäkring; TSFS 2017:25
  • Hur har andra länder t.ex. Tyskland och Danmark, införlivat EU-direktivet i sina nationella föreskrifter?
  • De europeiska standarderna för påbyggnader, surrningsfästen, stöttor, etc. som det hänvisas till i den svenska föreskriften
  • Systematiskt förebyggande lastsäkringsarbete
  • Ny branschnorm
  • Myndigheternas tillsyn
  • Förslaget om nya regler för väderberoende lastsäkring till sjöss
  • Den nya lastsäkringsresursen vad gäller lastsäkring vid järnvägstransport

För att belysa dessa ämnen kommer representanter från berörda myndigheter och näringslivet att medverka på konferensen. Konferensspråket är svenska med undantag för några få anföranden som kommer att hållas på engelska.

För att se programmet, klicka här.

Priset för deltagande på konferensen är 3.950 kronor (exklusive moms) per deltagare vilket inkluderar konferensmapp samt lunch och kaffe.

För att göra en anmälan till konferensen, klicka här och fyll i formuläret.

Skicka gärna denna information om lastsäkringskonferensen vidare till kollegor samt kontakter på andra företag och organisationer såsom transportörer, transportköpare, avsändare, speditörer och myndighetspersoner som kan vara intresserade av att delta.

Vid frågor kring arrangemanget går det bra att kontakta oss på MariTerm AB.