Program

SAGITs Lastsäkringskonferens den 8:e november 2018

Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm

Program

09.00

Registrering & kaffe

INLEDNING

09.45

Öppningsanförande
Moderator Sigalit Slutbäck – VD, TYA

Presentation av SAGIT och konferensens agenda
Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB, sekreterare SAGIT

NYA VÄGFÖRESKRIFTER OCH EU-DIREKTIVET

10.10

Implementering i Sverige
Nils Andersson – MariTerm AB

Standarder för stöttor
Roger Larsson – ExTe Fabriks AB

Standarder för förpackningar
Mikael Lindmark – IKEA of Sweden AB

Standarder för surrningsutrustning
Mats Staffas – Forankra AB

Standarder för fordonspåbyggnader och fästen etc
Daniel Sandh – Eksjö Maskin & Truck AB

Tillämpning av standarder och legalitetsprincipen
Mikael Bäckström – Åklagarmyndigheten

Frågor

11.55 Lunch

NYA VÄGFÖRESKRIFTER OCH EU-DIREKTIVET

13.00

Implementering i Norge
Desmond Veerakathy – Vegdirektoratet

Implementering i Danmark
Jørgen Gregersen – TUR

Implementering i Tyskland
Wolfgang Bühren – DEKRA Automobil GmbH

Branschnorm
Stefan Reimers – TYA

Frågor

SÄKRA MULTIMODALA TRANSPORTER

14.20

Vision för framtida föreskrifter
Gunnar Ljungberg – Transportstyrelsen
Petra Wermström – Transportstyrelsen

UICs lastsäkringsriktlinjer på svenska
Stanley Öberg – BTO

15.10

Eftermiddagsfika

SÄKRA MULTIMODALA TRANSPORTER

15.45

Väderberoende lastsäkring till sjöss – Förslag på nya regler
Peter Andersson – MariTerm AB

Väderberoende lastsäkring till sjöss – Systematiskt säkerhetsarbete
Jörgen Lorén – Stena Line Scandinavia AB

Tillsyn och samverkanskontroller
Thomas Forsberg – Polismyndigheten
Claes Gafvelholm – Polismyndigheten
Mikael Roos – Arbetsmiljöverket
Maud Frejd – Kustbevakningen
Sara Lundkvist – Kustbevakningen

Frågor

17.00 Avslutning