Lastsäkringskonferens 2018

Torsdagen den 8:e november 2018 anordnade intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens i Näringslivets Hus i Stockholm.

Liksom tidigare år svarade MariTerm AB för de praktiska arrangemangen i samband med konferensen.

På konferensen, som ägde rum mellan kl 09.00 – 17.00, behandlades bl.a. följande ämnen:

  • Innehåll, tolkning, tillsyn och rättslig tillämpning av den nya svenska vägföreskriften för lastsäkring; TSFS 2017:25
  • Hur har andra länder t.ex. Tyskland och Danmark, införlivat EU-direktivet i sina nationella föreskrifter?
  • De europeiska standarderna för påbyggnader, surrningsfästen, stöttor, etc. som det hänvisas till i den svenska föreskriften
  • Systematiskt förebyggande lastsäkringsarbete
  • Ny branschnorm
  • Myndigheternas tillsyn
  • Förslaget om nya regler för väderberoende lastsäkring till sjöss
  • Den nya lastsäkringsresursen vad gäller lastsäkring vid järnvägstransport

Representanter från berörda myndigheter och näringslivet medverkade på konferensen. Konferensspråket var svenska med undantag för några få anföranden som hölls på engelska.

För att se programmet och ladda ner presentationerna, klicka här.

 

Moderator Sigalit Slutbäck

Roger Larsson

Mikael Lindmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Bäckström

Daniel Sandh

Mats Staffas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmond Veerakathy

Jørgen Gregersen

Wolfgang Bühren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Reimers

Gunnar Ljungberg & Petra Wermström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley Öberg

Peter Andersson

Sten Rosenqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Lundkvist & Maud Frejd

Thomas Forsberg

Claes Gafvelholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Roos