Lastsäkringskonferens 2011

SAGITs Lastsäkringskonferens den 19:e oktober 2011

Garnisonen Konferens på Karlavägen 100 i Stockholm

Program

09.30

Registrering & kaffe

INLEDNING

10.00

INLEDNING

Öppningsanförande
av moderator Mårten Johansson – Sveriges Åkeriföretag
Presentation

Information om SAGIT:s verksamhet
Mikaela Dahlman Tamm – Svensk Försäkring och ordförande i SAGIT
Presentation

Presentation av programmet
Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB
Presentation

NATIONELLA LASTSÄKRINGSFRÅGOR

10.40

TRANSPORTSTYRELSENS UTREDNING OM STRATEGI FÖR LASTSÄKRING

Resultatet av Transportstyrelsens utredning om strategi för lastsäkring
Eva Karlsson – Transportstyrelsen
Presentation

Föreskrifter för lastsäkring vid landsvägstransport
Mats Willén – Transportstyrelsen
Presentation

Föreskrifter för lastsäkring vid sjötransport
Johan Colliander – Transportstyrelsen
Presentation

Föreskrifter för lastsäkring vid järnvägstransport
Håkan Nordqvist – Transportstyrelsen
Presentation

Föreskrifter för lastsäkring vid flygtransport
Jan Führ – Transportstyrelsen
Presentation

Vad händer härnäst?
Mats Andersson – Transportstyrelsen
Presentation

Frågestund
 12.00 Lunch

ANSVARSFRÅGOR

Vad händer med förändringen av ansvarsreglerna för lastsäkring?
Anders Gunneriusson – Transportstyrelsen
Presentation

Vilka rättsliga principer kan tillämpas vid brister i lastsäkringen?
Johan Bülow – Åklagarcentrum

Frågestund

INTERNATIONELLA LASTSÄKRINGSFRÅGOR

13.40

EN 12195-1

Vad blev resultatet av revideringen av lastsäkringsstandarden EN 12195-1?
Peter Andersson – MariTerm AB
Presentation

Nya reviderade lastsäkringslathundar
Stefan Reimers – TYA
Presentation

Utbildningsmaterial baserat på EN 12195-1
Anne Suominen – University of Turku
Presentation
Underlag CARING

Resultatet av forskningsprojektet Kombisäkring
Erik Andersson – IKEA
Presentation
Filmklipp – Betong o smide, liggande element – Stöt 1
Filmklipp – Stora Enso Fors, papperspallar – Stöt 1
Filmklipp – DHL, pallgods – Stöt 2

Frågestund

15.00

Kaffepaus

15.30

VAD HÄNDER I TYSKLAND?

Lastsäkringskontroller på tyska vägar
Olle Bernstaf – DHL
Presentation

Lastsäkringskontroller i tyska hamnar
Anna Eklöf-Persson – JBT FoodTech
Presentation

Vilka föreskrifter tillämpas i Tyskland?
Alfred Lampen – Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg
Presentation

 

Hur erhålls samsyn på lastsäkringsfrågor inom EU?

Charlotte Haentzel – EU-kommissionen i Sverige
Presentation

Frågestund

 17.00  AVSLUTNING