Lastsäkringskonferens 2014

SAGITs Lastsäkringskonferens den 12:e november 2014

Garnisonen Konferens på Karlavägen 100 i Stockholm

Program

09.30

Registrering & kaffe

INLEDNING

10.00

Inledningsanförande
moderator Mikael Nilsson – Sveriges Åkeriföretag
Presentation

Presentation av SAGIT
Mikaela Tamm – Svensk Försäkring

Presentation av programmet
Nils Andersson – MariTerm AB
Presentation

INTERMODALA LASTSÄKRINGSREGLER INTERNATIONELLT INKLUSIVE VÄGNING AV CONTAINERS

10.25

CTU-koden och förväntade regler för inspektion i svenska och utländska hamnar
Loukas Kontogiannis – IMO London, Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB
Presentation Loukas Kontogiannis
Presentation Sven Sökjer-Petersen

Krav på vägning av containers
Johan Troive – Transportstyrelsen Sjö
Presentation

Lastsäkringsregler för intermodala transporter på järnväg
Eric Feyen – UIRR Bryssel
Presentation

LASTSÄKRINGSREGLER FÖR LANDSVÄGSTRANSPORT NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

11.40

EU-direktiv om flygande besiktning samt EU Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport
Walter Nissler – EU-kommissionen Bryssel, Peter Andersson – MariTerm AB
Presentation Walter Nissler
Presentation Peter Andersson

IRU’s internationella riktlinjer för lastsäkring på landsväg
Mårten Johansson – Sveriges Åkeriföretag
Presentation

Lastsäkringskrav enligt ADR
Nils Andersson – MariTerm AB
Presentation

Krav på lastsäkring på tyska vägar
Holger Lemmer – Polizeihauptkommissar, Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB
Presentation Holger Lemmer
Presentation Sven Sökjer Petersen

13.00

Lunch

14.00

Revidering av de svenska lastsäkringsföreskrifterna för vägtransport TSVFS 1978:10
Sven Pettersson – Transportstyrelsen Väg
Presentation

ANSVARSFRÅGOR

14.25

Analys av dödsolyckan orsakad av tappade betongelement
Oscar Tiberg – Advokatfirman Chouette
Presentation

Ev. Näringsdepartementets översyn av ansvaret för lastsäkring
Peter Andersson – MariTerm AB
Presentation

Lastsäkring ur ett försäkringsperspektiv
Jonas Pehrson – IF, Annette Persborn – Trygg-Hansa
Presentation

15.20

Eftermiddagskaffe

15.40

Brister i lastsäkringen – ett arbetsmiljöproblem
Mikael Roos – Arbetsmiljöverket
Presentation

STANDARDISERING OCH UTBILDNING

16.00

Revidering av standarder inom lastsäkringsområdet
Herman Leufstadius – SIS
Presentation

Utbildning/YKB
Stefan Reimers – TYA
Presentation

16.40

Frågestund

17.00

Avslutning