Lastsäkringskonferens 2016

SAGITs Lastsäkringskonferens 2016

publik-panorama

Tisdagen den 25:e oktober 2016 anordnade intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens i Näringslivets Hus i Stockholm. Liksom tidigare år svarade MariTerm AB för de praktiska arrangemangen.

För att belysa dessa ämnen medverkade en representant från EU-kommissionen, politiska beslutsfattare och tekniska experter på konferensen och bl.a så behandlades följande ämnen:

  • Gemensamma krav på lastsäkring i Europa baserade på standarden EN 12195-1 för gränsöverskridande vägtransporter genom införandet av EU-direktiv 2014/47/EU för flygande inspektioner
  • Revision av svenska vägregler för lastsäkring till följd av EU-direktivet
  • Revision av svenska regler för lastsäkring vid sjötransport för att implementera IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
  • Praktisk tillämpning av SOLAS-kraven på vägning av containers i Sverige
  • Frågan om vem som ska stå för järnvägens lastsäkringsregler samt eventuell revision av de svenska föreskrifterna för lastsäkring på järnväg
  • Pågående revision av diverse standarder inom lastsäkringsområdet
  • Innovativ utrustning, nya hjälpmedel och utbildningsmaterial för lastsäkring

För detaljerat program, klicka här.

Moderator Björn Eriksson

Moderator Björn Eriksson

Öppningsanförande av Björn Eriksson

Öppningsanförande av Björn Eriksson

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Mikaela Tamm

Mikaela Tamm

sven-sokjer-petersen

Sven Sökjer-Petersen

emese-vida

Emese Vida

Göran Arkler

Göran Arkler

carl-silfversward-2

Carl Silfverswärd

Gustaf Engstrand

Gustaf Engstrand

Diskussion

Diskussion

Francois Crelo

Francois Crelo

Lars Pettersson

Lars Pettersson

Magnus Nyström

Magnus Nyström

Peter Andersson

Peter Andersson

Richard Biaud

Richard Biaud

Nils Andersson

Nils Andersson

Johan Troive

Johan Troive

Tommy Pilarp

Tommy Pilarp

Mårten Sandblom och Annette Persborn

Mårten Sandblom och Annette Persborn

Rickard Backlund och Maria Jansson

Rickard Backlund och Maria Jansson