Program 2016

SAGITs Lastsäkringskonferens den 25:e oktober 2016

Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm

Program

09.00

Registrering & kaffe

INLEDNING

09.45

Öppningsanförande
moderator Björn Eriksson – ordförande för Riksidrottsförbundet, f.d. rikspolischef

Presentation av SAGIT
Mikaela Tamm – Svensk Försäkring, ordförande SAGIT
Presentation

Presentation av programmet
Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB, sekreterare SAGIT
Presentation

POLITISKA MÅL

10.20

Implementering av EU-dir. 2014/47
Emese Vida – EU-kommissionen
Presentation

Näringsdepartementets kort- & långsiktiga mål
Carl Silfverswärd – Näringsdepartementet
Presentation

Speditörernas förhoppningar
Göran Arkler – VD, Transportindustriförbundet
Presentation

Behovet av funktionsbaserade lastsäkringsregler
Gustaf Engstrand, Tågoperatörerna
Presentation

Frågor

12.00 Lunch

TEKNISKA KRAV

13.00

UIC nya riktlinjer vid kombitransporter
Francois Crelo – UIC, Ordförande för Lastsäkringskommitteén
Presentation

Vem ska stå för järnvägens lastsäkringsregler
Lars Pettersson – Sakkunnig, Transportstyrelsen
Presentation

Förväntade lastsäkringskrav på svenska vägar
Magnus Nyström – Transportstyrelsen
Presentation

Revidering av lastsäkringsstandarder
Peter Andersson – MariTerm AB
Presentation

Frågor

UTBILDNING & INNOVATIONER

14.15

Innovativ utrustning
Richard Biaud – Forankra (Frankrike)
Presentation

Utbildningsmaterial
Nils Andersson – MariTerm AB
Presentation

Frågor

15.00

Eftermiddagsfika

CONTAINERVÄGNING

15.30

SOLAS-kraven och CTU-koden i svensk föreskrift
Johan Troive – Sakkunnig, Transportstyrelsen
Presentation

Kraven på vägning ur speditörernas perspektiv samt lastsäkring i nya NSAB
Tommy Pilarp – Förbundsjurist, Transportindustriförbundet

Kraven ur ett försäkringsperspektiv
Mårten Sandblom – AIG Europé Ltd
Annette Persborn – Länsförsäkringar SAK
Presentation

Vägning i praktiken
Maria Jansson – Setra Group
Rickard Backlund – SSAB EMEA AB
Presentation – Maria Jansson
Presentation – Rickard Backlund

Frågor

17.00

Avslutning