Program

SAGITs Lastsäkringskonferens den 8:e november 2018

Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm

Program

09.00

Registrering & kaffe

INLEDNING

09.45

Öppningsanförande
Moderator Sigalit Slutbäck – VD, TYA
Presentation

Presentation av SAGIT och konferensens agenda
Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB, sekreterare SAGIT
Presentation

NYA VÄGFÖRESKRIFTER OCH EU-DIREKTIVET

10.05

Implementering i Sverige
Sven Sökjer-Petersen – MariTerm AB

Standarder för stöttor
Roger Larsson – ExTe Fabriks AB
Presentation

Standarder för förpackningar
Mikael Lindmark – IKEA of Sweden AB
Presentation

Standarder för surrningsutrustning
Mats Staffas – Forankra AB
Presentation

Standarder för fordonspåbyggnader och fästen etc
Daniel Sandh – Eksjö Maskin & Truck AB
Presentation

Tillämpning av standarder och legalitetsprincipen
Mikael Bäckström – Åklagarmyndigheten
Presentation

Frågor

11.45 Lunch

NYA VÄGFÖRESKRIFTER OCH EU-DIREKTIVET

13.00

Implementering i Norge
Desmond Veerakathy – Vegdirektoratet
Presentation

Implementering i Danmark
Jørgen Gregersen – TUR
Presentation

Implementering i Tyskland
Wolfgang Bühren – DEKRA Automobil GmbH
Presentation

Branschnorm
Stefan Reimers – TYA
Presentation

Frågor

SÄKRA MULTIMODALA TRANSPORTER

14.20

Vision för framtida föreskrifter
Gunnar Ljungberg – Transportstyrelsen
Petra Wermström – Transportstyrelsen
Presentation

UICs lastsäkringsriktlinjer på svenska
Stanley Öberg – BTO
Presentation

15.10

Eftermiddagsfika

SÄKRA MULTIMODALA TRANSPORTER

15.45

Väderberoende lastsäkring till sjöss – Förslag på nya regler
Peter Andersson – MariTerm AB
Presentation

Väderberoende lastsäkring till sjöss – Systematiskt säkerhetsarbete
Sten Rosenqvist – Rederi Ab Eckerö
Presentation

Tillsyn och samverkanskontroller
Thomas Forsberg – Polismyndigheten
Claes Gafvelholm – Polismyndigheten
Mikael Roos – Arbetsmiljöverket
Maud Frejd – Kustbevakningen
Sara Lundkvist – Kustbevakningen
Presentation

Frågor

17.00 Avslutning