Program 2021

Program

För att ladda ner det preliminära programmet, klicka här. 

Preliminärt program

Dag 1 – 27 oktober 2021

Öppningsanförande: Jonas Bjelfvenstam – Generaldirektör, Transportstyrelsen

Moderator: Mikael Nilsson – Sveriges Åkeriföretag

10.00 – 12.00 Väg

 • Rapport från trafikkontrollplats Långeberga – Farid Umeflod, Polismyndigheten

Farid beskriver hur en bedömning av lastsäkring går till vid en trafikkontrollplats och ger exempel på vanliga fel och brister.

 • Dags att revidera lastsäkringsföreskrifterna – Kjell-Olof Matsson, Transportstyrelsen

Kjell-Olof redogör för hur arbetet med att revidera lastsäkringsföreskrifterna går till och avslöjar några av förändringarna som planeras. Dessutom får vi en beskrivning av hur tillsynsmyndigheten tar hand om synpunkter från branschen.

 • Krav på förpackningar – Magdalena Bengtsson & Niklas Agevall, Trioworld AB

Magdalena och Niklas ger en insyn på vilka krav som ställs på en förpackning och olika metoder för att undvika transportskador samt hur förpackningar kan testas för att uppfylla kraven. Vi får bland annat följa ett antal praktikfall från Trioworld.

13.00 – 15.00 Ansvar

 • Ansvar för lastsäkring i olika länder – Mikaela Tamm, Svensk Försäkring

Mikaela redovisar insamlad information från ett flertal europeiska länder kring ansvars­lagstiftning och praxis och hur det i Sverige förs en diskussion kring olika aktörers ansvar för lastsäkring.

 • Ansvar för lastsäkring i Tyskland – Oliver Peltzerl, Arnecke Sibeth Dabelstein

Oliver skildrar olika aktörers ansvar för lastsäkring i Tyskland och hur detta kan påverka svenska intressenter. Oliver, som är en tysk advokat, håller sin presentation på engelska.

 • Skadeförebyggande arbete ­ Anneli Dahlberg, Länsförsäkringar SAK AB

Försäkringsbolagen har börjat ställa krav på skadeförebyggande arbete hos avsändare och vill öka kunskapen hos dessa. Anneli berättar om detta och vad Länsförsäkringar gör för att öka kunskapen hos deras försäkringstagare.

15.15 – 16.00 Miniseminarier

Parallella mer nischade föredrag med deltagardiskussioner:

 • Praktikfall ansvar Eleonore Gren & Roger Strandberg, If Skadeförsäkring AB
 • Olyckor Richard Wester, Arbetsmiljöverket
 • Allt om XL-fordon – MariTerm AB
 • Testning av spännband Mats Staffas, Forankra AB
 • Distansutbildning och YKB – Stefan Reimers & Henrik Färnbo, TYA

Reportage

Reportage av Ola Selmén

 

Preliminärt program

Dag 2 – 28 oktober 2021

Moderator: Rikard Engström – Svensk Sjöfart

10.00 – 12.00 Förmiddag – Sjö

 • Rationella och säkra regler Peter Andersson, MariTerm AB

Peter talar om hur rationella regler för lastsäkring anpassas efter fartyg och trad samtidigt som de är säkra. Vidare berättar han om det långa och mödosamma arbetet kring utveck­lingen av internationella lastsäkringsregler och principer för väderberoende lastsäkring.

 • Internationella regler – Gabor Szemler, Transportstyrelsen

Varför Sverige engagerar sig i den internationella regelutvecklingen och behovet av inter­nationella regler kommer Gabor att förklara. Vidare kommer han att skildra hur processen för att få igång en ändring av IMOs krav går till och hur olika länders myndigheter ser till att kraven efterlevs.

 • Hur kommer framtidens fartyg se ut? – Martin Carlweitz, WALLENIUS SOL AB

Martin beskriver hur nya fartyg projekteras baserat på kunders behov och hur nya standarder för marin surrningsutrustning samt hur väderberoende lastsäkring påverkar utformningen av fartygen. Martin spår även vad som behöver göras i framtiden.

13.00 – 15.00 Eftermiddag – Intermodalt

 • Loss prevention för containerfartyg – Joakim Enström, The Swedish Club

Peter berättar om den senaste tidens olyckor med stora containerfartyg och hur varuägarna påverkas av ett gemensamt haveri.  Vi får också en inblick vilket förebyggande arbete som pågår för att minska antalet förlorade containrar ute på världshaven.

 • Sidenvägens krav på lastsäkring? – Johan Walther, Höganäs AB

Johan skildrar sina erfarenheter från transporter på Sidenvägen och jämför fördelar och nackdelar kontra andra transportslag. Vi får också ta del av mätningar av påkännings­krafter och speciella tekniker de har för att säkra godset.

 • Stora Bält-olyckan och säkring av trailers på tåg – Kenneth Sjödahl, Green Cargo AB

Kenneth kommer att ge en beskrivning av orsaker och dess konsekvenser till tågolyckan på Stora Bältbron 2019 samt hur branschen gör gemensamma ansträngningar för att hantera dessa och vilka åtgärder som vidtagits för att undvika att liknande olyckor sker i framtiden.

15.15 – 16.00 Miniseminarier

Parallella mer nischade föredrag med deltagardiskussioner:

 • Projektlaster i RoRo-fartyg – Fredrik Hedin, Wallenius Wilhelmsen Ocean A/S
 • SeaFlat – Intermodal lastbärare för betongelement – Nils Andersson, MariTerm AB
 • Nya verktyg från ERA för att tolka och implementera direktivets krav på lastsäkring ERA
 • Revision av CTU-koden – Sven Sökjer-Petersen, MariTerm AB – Information om kommande revidering av CTU-koden.
 • Stålcoils i containers – Hamn – Om att ta fram effektiva, säkra och rationella lastsäkringslösningar så att alla parter i en transportkedja är nöjda.

Reportage

Reportage av Ola Selmén