Lastsäkringsmanualer

Lastsäkringsmanualer

Alla fartyg, utom rena tank- och bulkfartyg, skall ha en av myndigheten godkänd lastsäkringsmanual (Cargo Securing Manual). Manualen skall vara anpassad för det individuella fartyget och dess lastsäkringsutrustning samt för den typ av last som fartyget skall transportera.

MariTerm AB har utarbetat lastsäkringsmanualer för ett mycket stort antal svenska och utländska fartyg

IMO Korea 3