Publikationer

Publikationer inom lastsäkringsområdet

Utbildningsmaterial

MariTerm AB har på uppdrag av Transportstyrelsen utarbetat en modellkurs i lastsäkring som distribueras genom IMO (International Maritime Organisation). Kursen vänder sig till alla som lastar och säkrar gods i lastbärare för intermodala transporter.

MariTerm AB har även utarbetat delar av undervisningsmaterialet till Hamn & Stuveriskolan.

Vi har även bistått TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) i deras arbete med ett sameuropeiskt utbildningsmaterial för lastsäkring på fordon.

Vi kan därför åtaga oss uppdrag med utarbetande av utbildningsmaterial inom vårt kompetensområde.

”Handbok i Lastsäkring” har utarbetats i egen regi, för mer information se:

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Telefon: 042-33 31 00
  E-mail: info@mariterm.se
  www.mariterm.se