Publikationer

Publikationer inom lastsäkringsområdet

Utbildningsmaterial

MariTerm AB har på uppdrag av Transportstyrelsen utarbetat en modellkurs i lastsäkring som distribueras genom IMO (International Maritime Organisation). Kursen vänder sig till alla som lastar och säkrar gods i lastbärare för intermodala transporter.

MariTerm AB har även utarbetat delar av undervisningsmaterialet till Hamn & Stuveriskolan.

Vi har även bistått TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) i deras arbete med ett sameuropeiskt utbildningsmaterial för lastsäkring på fordon.

Vi kan därför åtaga oss uppdrag med utarbetande av utbildningsmaterial inom vårt kompetensområde.

“Handbok i Lastsäkring” har utarbetats i egen regi, för mer information se Handbok i Lastsäkring.