ReadyLash – Lastsäkringsapp

ReadyLash app är ett mycket användarvänligt verktyg för kontroll av erforderlig lastsäkring enligt olika regelverk och för olika transportslag.

Inmatningen av godsdimensioner samt val av surrningsutrustning, lastbärare, regelverk och transportslag sker på ett enkelt sätt i ett grafiskt gränssnitt. Användaren kan sedan kombinera och testa olika lösningar för att hitta det enklaste lastsäkringsarrangemanget.

Användaren kan välja mellan enkel inmatning för att snabbt få besked om vilken metod som ska väljas eller avancerat läge för att kunna göra mer detaljerade val av last, surrningsutrustning och lastbärare.

Resultatet kan presenteras på olika sätt:

• Som andel säkrad lastvikt i procent
• Som faktisk säkrad godsvikt i ton
• I detaljerad tabellform eller enkel layout

Beräkningarna kan baseras på en eller flera av följande regler och standarder:

• Europeisk standard EN 12195-1:2010
• IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
• Svenska regelverk; TSVFS 1978:10, VVFS 1998:95 samt TSFS 2010:174

Finns för nerladdning till androidenheter här

Finns för nerladdning till iOS-enheter här

Två guider till ReadyLash, där appens funktioner och räkneexempel gås igenom, finns för nedladdning nedan: