FoU – Scale

Scale – Supply Chain – Automation med focus på lasting och lossning för ökad effektivitet

Scale är ett projekt som leds av Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Göteborgs Universitet, Toyota, Einride, SKF och MariTerm AB.

Projektet har med utgångspunkt ur ett systemperspektiv studerat lösningar på automatiserad lastning och lossning och vilka barriärer som finns för att införa en effektiv lösning. Ytterligare en dimension i projektet är att lastbäraren som använts i projektet är en automatiserad förarlöst fordon vilket innebär att ingen människa är inblandad i den direkta lastningen, transporten och lossningen av godset.   

MariTerms del i projektet har varit att ta fram olika lösningar på en automatiserad lastsäkring av godset så att transporten följer föreskrifterna för lastsäkring på allmän väg och är trafiksäker.

Testerna i projektet har bland annat gjorts på ett godsflöde från en av SKFs fabriker i Göteborg till ett närliggande SKF färdigvarulager.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer om projektet på Einrides hemsida genom att klicka här!

Se någon av Scale-projektets filmer nedan:

Ytterligare information

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Nils Andersson
  Telefon: 042-33 31 08
  E-mail: nils.andersson@mariterm.se
  www.mariterm.se