Regler och riktlinjer – Sjö

KartaNy internationell Code of Practice för lastsäkring i lastbärare

IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) är nu antagen av de tre FN-organen IMO, ILO och UNECE. Koden är tillgänglig i form av två IMO-cirkulär, ett för själva koden med huvudtext och bilagor samt ett med tilläggsmaterial. Transportstyrelsens sjöavdelning förväntas revidera den nationella föreskriften TSFS 2010:174 under 2015 och ersätta hänvisningen till IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units från 1997 med en hänvisning till den nya CTU-koden.

Övriga nationer inklusive Tyskland förväntas succesivt använda principerna i den nya koden vid inspektion av lastsäkring i lastbärare i sina hamnar.

En jämförelse av viktiga principer för lastning och säkring av gods i lastbärare i de nuvarande svenska föreskrifterna med de i den nya CTU-koden framgår av den presentation som Sven Sökjer-Petersen gjorde på SAGITs lastsäkringskonferens i november 2014. Denna presentation återfinns på följande länk:

De två IMO-cirkulären återfinns på följande länkar: