Utbildningspaket

CARING – lastsäkring för att förebygga godsskador

Ett utbildningspaket inom lastsäkringsområdet!

Svensk industri drabbas varje år av höga kostnader för skador på gods under transport. Förutom de direkta kostnaderna uppstår också betydande goodwillförluster till följd av leveransförseningar, inkomstbortfall för kunden eller andra problem. Skadorna har ofta sin grund i dålig hantering, lastning och lastsäkring. Tillförlitliga transporter, där godset kommer fram vid rätt tidpunkt och i oskadat skick, är förutsättningar för god leveranskvalitet.

”CARING” är ett lastsäkringsprojekt som har finansierats av EU och där syftet har varit att ta fram ett utbildningsmaterial som kan bidra till att höja transportsäkerheten. Utbildningspaketet består av power point-presentationer samt instruktörshandböcker och omfattar transportslagen; väg, järnväg, sjö och flyg. Materialet bygger på IMO/ILO/UNECE’s guidelines, standarden EN 12195-1 (2010) samt tillämpbara regelverk för flygtransporter. Till utbildningsmaterialet hör också ett beräkningsprogram för att räkna ut antal surrningar för olika transportupplägg.

Materialet finns att hämta på olika språk genom att klicka här.

De svenska utgåvorna kan även laddas ned från följande länkar.

Power point-presentationer

Intruktörshandböcker

Lastsäkringskalkylator

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Petra Hugoson
  Telefon: 042-33 31 07
  E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
  www.mariterm.se