Ballast Water Management Plan (BWMP)

Manual för hantering av barlastvatten (BWMP)

Ballast Water Management Plan (BWMP)

MariTerm AB kan hjälpa er med framtagandet av användarvänliga barlastvattenmanualer (Ballast Water Management Plan) för hantering av barlastvatten, vilka är baserade på våra egenutvecklade mallar.

Här kan du ladda ner en broschyr om vår konsultation inom barlastvatten.

Vidare information

För vidare information kontakta Sven Sökjer-Petersen
telefon 042-33 31 00.