Bilge Water Handling

Bilge Water Management – Hantering av länsvatten

Bilge Water Management Manual

MariTerm AB skapar brukarvänliga manualer som beskriver hur länsvatten ska hanteras innan det är tillräckligt rent för att tömmas överbord, (Länsvattenmanual – Bilge Water Handling Manual). Till detta hör en kartläggning över de rutiner som står i enlighet med MARPOL och manualerna anpassas individuellt för varje fartyg. Länsvattenmanualer utarbetas för alla typer av fartyg.

Här kan du ladda ner en broschyr om vår konsultation inom länsvatten.

Undersökning

MariTerm AB assisterar med problemlösning/undersökning för rederier som har problem med att uppfylla kraven i MARPOL.

Vidare information

För vidare information kontakta Peter Andersson
telefon 042-33 31 00, telefax 042-33 31 02.