Emergency Towing Booklet (ETB)

Manual för nödbogsering
(Emergency Towing Booklet, ETB)

ETB_Emergency Towing ProcedureGenom tillägg i SOLAS antagna den 16:e maj 2008 införs följande krav för fartyg över 500 brutto:

Fartyg ska vara utrustade med en fartygsspecifik manual för nödbogsering. En sådan manual ska förvaras ombord på fartyget för användning i nödsituationer och ska vara baserad på existerande arrangemang och utrustning som är tillgänglig ombord på fartyget.

Dessa regler gäller för:

  • Alla passagerarfartyg, från den 1 januari 2010.
  • Lastfartyg med byggnadsdatum den 1 januari 2010 eller senare
  • Lastfartyg med byggnadsdatum före 1 januari 2010, senast den 1 januari 2012.

Manualen skall innehålla:

  • ritningar som visar möjliga nödbogseringsarrangemang på för- och akterskepp,
  • en lista över utrustning ombord som kan användas för nödbogsering,
  • utrustning och arrangemang för kommunikation, och
  • exempel på hur nödbogsering ska förberedas och genomföras.

MariTerm AB kan åta att utforma nödbogseringsmanualer (Emergency Towing Booklet, ETB) enligt ovan. För vidare information kontakta Sven Sökjer-Petersen
telefon: 042-33 31 04.