Trim och Stabilitetsprogram

Trim och Stabilitetsprogramtrim

I samarbete med TISAB (Transport Information Systems AB), levererar MariTerm AB trim-, stress- och stabilitetsberäkningsprogram för alla typer av fartyg.

Programmen är godkända av de ledande klassificeringssällskapen och kan erbjudas med olika avancerade funktioner.