Vägnings- och krängningsprov

Vägning och krängning av fartyg

MariTerm AB kan planera, leda och dokumentera vägnings- och krängningsprov för fartyg i samband med ny- eller ombyggnation i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.

I samband med detta kan vi också framställa erforderlig rättningsdokumentation till befintliga trim- och stabilitetsböcker.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042-33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se