Vägnings- och krängningsprov

Vägnings- och krängningsprovManagement_Prov_Krangning

MariTerm AB kan planera, leda och dokumentera vägnins- och krängningsprov för fartyg i samband med ny- eller ombyggnation i enlighet med transportstyrelsens föreskrifter.

I samband med detta kan vi också framställa erforderlig rättningsdokumentation till befintliga trim- och stabilitestböcker.

För vidare information kontakta Sven Sökjer-Petersen, telefon: 042-33 31 04.