ISM

Konsultation, ISM – International Safety Management Code

LedningssystemIMG_0826

MariTerm AB skapar lättarbetade och brukarvänliga ledningssystem för “safety” i enlighet med ISM koden för alla typer av rederier och fartyg.

MariTerm AB erbjuder därtill hjälp med utveckling och förenkling av befintliga ISM ledningssystem.

Här kan du ladda ner en broschyr om vår konsultation inom ISM.

Undersökning

MariTerm AB assisterar med problemlösning/undersökning för rederier som har problem med att uppfylla ISM kodens krav.

Interna auditeringar

MariTerm AB utför och leder vid behov interna auditeringar hos rederier och dess fartyg (i enlighet med rederiets egna procedurer), allt för att finna eventuella problem innan någon annan gör det.

Vidare information

För vidare information kontakta Peter Andersson
telefon 042-33 31 00, telefax 042-33 31 02.