ISPS

Konsultation, ISPS – International Ship and Port Facility Security Code

20151117_123420komp2Ledningssystem

MariTerm AB skapar lättarbetade och brukarvänliga ledningssystem för “security” i enlighet med ISPS koden för alla typer av fartyg och hamnar.

MariTerm AB erbjuder därtill hjälp med utveckling och förenkling av befintliga ISPS ledningssystem.

Undersökning

MariTerm AB assisterar med problemlösning/undersökning för rederier och hamnar som har problem med att uppfylla ISPS kodens krav.

Interna auditeringar

MariTerm AB utför och leder vid behov interna auditeringar av ISPS systemet på rederiers fartyg och i hamnar (i enlighet med företagets egna procedurer), allt för att finna eventuella problem innan någon annan gör det.

Vidare information

För vidare information kontakta Peter Andersson
telefon 042-33 31 00, telefax 042-33 31 02.