ISPS – International Ship and Port Facility Security Code

Konsultation, ISPS – International Ship and Port Facility Security Code

Ledningssystem

MariTerm AB skapar lättarbetade och brukarvänliga ledningssystem för ”security” i enlighet med ISPS-koden för alla typer av fartyg och hamnar.

MariTerm AB erbjuder därtill hjälp med utveckling och förenkling av befintliga ledningssystem för ISPS.

Undersökning

MariTerm AB assisterar med problemlösning/undersökning för rederier och hamnar som har problem med att uppfylla ISPS-kodens krav.

Interna auditeringar

MariTerm AB utför och leder vid behov interna auditeringar av ISPS-systemet på rederiers fartyg och i hamnar (i enlighet med företagets egna procedurer), allt för att finna eventuella problem innan någon annan gör det.

Utbildningar

ISPS – SSO/CSO/PFSO

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper enligt ISPS-koden för den skyddsansvarige ombord (SSO), på rederiet (CSO) samt i hamnen (PFSO) för att kunna medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen är uppbyggd enligt IMO’s Model Course 3.19.

Klicka här för mer information om kursen. 

Utökad PFSO med praktiskt hamnskydd

Kursen är en uppföljning av grundkursen i ISPS – SSO/CSO/PFSO och omfattar en dag för den skyddsansvarige i hamnen (PFSO).

På kursen fördjupar vi oss i hamnsäkerhetsutredning och hamnsäkerhetsplan. Vi talar om vilken prioritet som europeiska författningar har till varandra, förklarar IMO-begrepp och hur de tolkas i olika delar av världen. Vidare ges förslag på litteratur och guider inom området, det resoneras om de hot den hamnansvarige kan möta i sin arbetsmiljö och fördjupar oss i tillsynsmyndigheten och tillsynen av denna. Dagen avslutas med två grupparbeten där deltagarna först gör en hamnskyddsutredning med hjälp av gällande författning och sedan tar hand om ett eskalerande simulerat terrorscenario där de får använda sig av både gällande bestämmelser och en lokal hamnskyddsplan.

Klicka här för mer information om kursen. 

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042-33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se