Manöverprov

Manöverprov – Manöveregenskaper

Management_Prov_ManouevringMariTerm AB kan planera, leda och dokumentera manöverprov med fartyg i enlighet med IMO’s rekommendationer samt regler från fartygets administration och klassningssällskap.

Vi kan också framställa erforderlig dokumentation av fartygs manöveregenskaper i form av:

  • Plansch till fartygsbryggan (Wheelhouse Poster)
  • Informationsblad till lots (Pilot Card)
  • Häfte med manöveregenskaper (Manoeuvring Booklet)

För vidare information kontakta Sven Sökjer-Petersen
telefon: 042-33 31 04.