SECA Management

SECA Management

SECA_ManualSECA Management Manual

MariTerm AB skapar brukarvänliga manualer för hur hantering av den gradvisa övergången av svavelhaltigt bränsle ska ske, så att svavelutsläppen inte överskrider fastställda halter då fartyg befinner sig inom ett reglerat SECA område.

Manualer utvecklas för alla typer av fartyg i syfte att uppfylla kraven i MARPOL, men utarbetas också för svavelhantering som grundas på lokala regeleverk .

Här kan du ladda ner en broschyr om vår konsultation inom området SECA.

Undersökning

MariTerm AB assisterar med problemlösning/undersökning för rederier som har problem med att uppfylla SECA-kraven.

SECA_Kurva

 

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042-33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se