Managementsystem

Tjänster för rederier och hamnarISPS Sign

MariTerm AB erbjuder ett flertal tjänster som riktar sig mot rederier och hamnar, så som utbildning inom marina managementsystem (ledningssystem) och lastsäkring, konsultation inom ISM och ISPS samt framtagning av manualer för fartygsspecifika rutiner.

De tjänster MariTerm AB kan erbjuda framgår av förteckningen nedan.

Utbildning

Konsultation

Manualer

Prov

Programvara

För närmare upplysningar kontakta Peter Andersson, telefon: 042-33 31 00