BRM – Bridge Resource Management

Bridge Resource Management (BRM) i praktiken – 40 timmar

Utbildningens mål och syfte

Bridge Resource Management möter ett ständigt ökande intresse hos allt fler fartygsoperatörer. Förklaringen är till stor del att flera stora kryssningsoperatörer vittnar om en klart vikande trend gällande navigationsincidenter efter att BRM implementerats. Även ökade krav från oljebolagen har gjort att efterfrågan ökat.

För att möta denna efterfrågan erbjuder MariTerm en praktisk BRM-kurs som syftar till att träna brygg-teamet på att prioritera uppgifter, hantera hög arbetsbelastning och tillvarata tillgängliga resurser. Kursen ger utbildning och träning i ledarskap med hänsyn tagen till den mänskliga faktorn och leds av seglande sjöbefäl med lång erfarenhet att implementera BRM i praktiken.

Kursen uppfyller kraven i IMO:s International Convention on Standards of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, ändrad genom såväl Manila amendments som IMO Model Course 1.22.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till brygg-befäl.

Kursledare

Kursen hålls av sjökapten Håkan Admarker som tjänstgör på ett av Salén Ship Managements kryssningsfartyg. Han har en unik erfarenhet genom att ha varit anställd av flera fartygsoperatörer som framgångsrikt implementerat BRM för att förhindra incidenter och som tydligt har bevisat att utbildningen slagit väl ut.

Under utbildningen är alla agendapunkter kopplade till personliga upplevelser, som tydligt illustrerar fördelarna med att implementera BRM i praktiken.

Kursplats

Utbildningen hålls i Helsingborg/Höganäs. De praktiska övningarna genomförs i Scandlines simulator.

Kurslängd

Kursen är både praktisk och teoretisk och bygger på föreläsningar och diskussioner samt övningar i simulator. De 40 lektionstimmarna är schemalagda över tre dagar med avsatt tid för inlämningsuppgifter varav några ska utföras före kurstillfället, se vidare nedan. Några av uppgifterna är till för att, på ett så smidigt sätt som möjligt, följa upp hur deltagarna har lyckats pröva kunskaperna ombord i sina fartyg.

Förberedelser inför kursen

Före kursen måste deltagarna ha gjort några inlämningsuppgifter för att vara förberedda på simulatorövningarna. Dessa uppgifter omfattar färdplanering och identifiering av potentiella risker vid planerade manöver samt förberedelser på kommande genomgångar. De förberedande uppgifterna gås igenom under kursens gång.

Efter utbildningen

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förvärva praktiska kunskaper i BRM. Strategier och verktyg tillhandahålls för att deltagarna ska kunna genomföra lämpliga åtgärder ombord på sina fartyg efter utbildningen.

Deltagarna får också förslag på delar som bör ingå i företagets navigeringspolicy.

Före utbildningen slut, innan deltagarna får sitt certifikat, kommer de att få genomföra en briefing och en debriefing i samband med en navigeringsuppgift i enlighet med övningarna som görs under utbildningen.

Pris

Priset för utbildningen, inklusive lunch och kaffe, är 15 000 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften faktureras före kursstart.

Om ni i tillägg till era befäl har någon från landsidan som önskar närvara som observatör på kursen, är de välkomna utan extra kostnad.

Deltagarantalet är begränsat till sex deltagare per utbildning.

Kursprogram

Dag 1 – 09.00 – 17.30

 • Introduktion
 • Presentation av deltagare och kursledare
 • Genomgång av de förberedande inlämningsuppgifterna
 • Bakgrund och historik
 • Den mänskliga faktorn
 • Situational awareness
 • Kommunikation
 • Beslutsfattande
 • Ta risker
 • Trötthet

Dag 2 – 08.00 – 17.30

 • Briefings och debriefings
 • Stress
 • Hantering av tillgängliga resurser
 • Working with pilots
 • Fallstudier

Dag 3 – 08.00 – 17.00

 • Simulatorträning

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under våren 2019Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.