CCM – Crowd and Crisis Management – Krishantering

Utbildning inom CCM – Crowd and Crisis Management – Krishantering

För befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer

Utbildningens mål och syfte

På alla passagerar- och roro/passagerarfartyg som får ta mer än 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering (Crisis Management). Personal som ska bistå passagerare i nödsituationer ska ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (Crowd Management). Kursen överensstämmer med kraven i STCW V/2.8 och regulation V/2 §6 och hålls i enlighet med IMO Model Course 1.29.

Målet för krishanteringskursen är bl.a. att kunna:

 • Organisera säker förflyttning av passagerare vid embarkering och debarkering.
 • Organisera nödprocedurer ombord.
 • Optimera användningen av tillgängliga resurser.
 • Kontrollera aktiviteterna vid nödlägen.
 • Kontrollera passagerare och personal i nödsituationer.
 • Skapa och upprätthålla effektiv kommunikation.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning i krishantering.

Målgrupp

Kursen, som innehåller både Crowd- och Crises-delen, vänder sig i första hand till befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer.

Kurslängd

Kursen överensstämmer med kraven i STCW V/2.8 och regulation V/2 §6 och hålls i enlighet med IMO Model Course 1.29. Kursen genomförs under 2 kursdagar, mellan kl 08.00 och 19.00, där teoretiska lektioner varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel. Före utbildningen ska ett antal hemuppgifter genomföras vilka gås igenom under utbildningen.

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare erhåller efter genomförd och godkänd utbildning personliga kursintyg för både Crowd- och Crises-delen av utbildningen samt registreras som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb som ger behörighet att ansöka om certifikatet för Krishantering från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster. MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning i krishantering.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en kopia på PowerPoint-presentationen mailad till sig.

Kursavgift

Avgiften för CCM-kursen som innehåller både Crowd- och Crises-delen är 10 000 kr/person + moms.

I priset ingår lunch och fika under kursdag 2 samt kursdokumentation och personliga intyg på genomgångna kurser. Avgiften faktureras före kursstart.

Delvis distansutbildning

Den första kursdagen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation medan kursdag 2 genomförs fysiskt i Höganäs. Kursen genomförs vanligtvis på en måndag och en onsdag och detta för att göra det möjligt för långväga deltagare att ta sig till Höganäs.

Anmälan bör helst ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att hemuppgifterna ska hinnas gå igenom före kursstart.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen under 2021  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042 – 33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se

  Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.