Crowd Management

Utbildning inom Crowd Management

För befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer

Utbildningens mål och syfte

På alla passagerar- och roro/passagerarfartyg som får ta mer än 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (Crowd Management). Kursen hålls i enlighet med IMO Model Course 1.28.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer.

Kurslängd

Kursen hålls i enlighet med IMO Model Course 1.28. Kursen genomförs i samband med kursen i krishantering och består av en hemuppgift som genomförs före utbildningen och som redovisas under en timme, mellan kl 8 och 9, vid kursstart av utbildningen i krishantering.

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare erhåller ett personligt kursintyg efter genomförd utbildning.

Kursavgift

Avgiften för Crowd-kursen är 2 500 kr/person + moms. Avgiften faktureras före kursstart.

Distansutbildning

Kursen består av en hemuppgift som genomförs innan själva utbildning och som gås igenom den första kursdagen av kursen i Krishantering som genomförs på distans med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation.

Anmälan bör helst ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att hemuppgiften ska hinnas gå igenom före kursstart.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen under 2021  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042 – 33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se

  Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.