Utbildning i Basic Safety

MariTerm AB genomför följande kurser i Basic Safety; grundutbildningen som är fem dagar, fortbildningen (refresh) som är två dagar och kombinationsutbildningen Basic Safety refresh och Advance Fire Fighting (AFF) refresh som genomförs på tre dagar samt utbildningen för att få certifikatet för Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar som genomförs under en dag.

Samtliga dessa kurser kommer, så långt det är möjligt, att genomföras på distans via programmet Zoom. Kurserna innehåller dock praktiska moment som kommer att genomföras i Helsingborg, dels på Brandorama i Helsingborg och dels på ForSeas färja Mercandia i Helsingborg. Kurserna kräver en del förarbete i form av hemuppgifter som ska genomföras innan respektive kurstillfälle.

Se mer information om utbildningarna under respektive kurs nedan.