Advanced Fire Fighting Refresh, Avancerad Brandbekämpning Fortbildning, AFF Refresh

Fortbildningskursen Avancerad Brandbekämpning är en kurs för ombordanställd personal som ska ha ansvar för att leda fartygets brandbekämpningsinsatser och som behöver genomgå en uppdatering av sin utbildning.

Utbildningen följer direktiven i enlighet med STCW-koden regel A-VI/3. Efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Avancerad Brandbekämpning (AFF) i ytterligare fem år.

Kursens omfattning uppfyller de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Kursen i avancerad brandbekämpning ger dig en repetition i räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur en effektiv ledning kan erhållas.

Utbildningen bygger på att du genomför hemstudier innan du medverkar på resterande del av kursen som består av två dagar varav en dag, dag 1 är på distans via Zoom medan dag 2 genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildningar, bland annat för STCW-koden.

Utbildningens mål och syfte

Om du i din befattning ingår i fartygets säkerhetsorganisation och tillhör personal på fartyg och offshore som har en befattning som brandchef behöver du denna utbildning för att få ut tillhörande certifiering.

Utbildningen består av hemuppgifter samt två kursdagar där vi blandar teori med praktiska övningar. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt omhändertagande av nödställd eller skadad ombord.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Avancerad brandbekämpning:

 • Del A – Brandskydd, teori
 • Del B – Praktiska insats- och ledningsövningar

Vår kursledare har lång erfarenhet till sjöss och har goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

Målgrupp

Denna kurs krävs för dig som ska tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och som behöver förnya AFF-certifikatet.

Kurslängd

Kursen omfattar hemstudier samt två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten samt praktiska övningar. Tiderna för kursen är:

 • Dag 1: 8.00 – 18.00
 • Dag 2: 8.00 – 18.00

Dag 1 genomförs på distans med hjälp av programmet Zoom via webbläsare eller skrivbordsapplikation medan dag 2 av kursen genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

Förkunskapskrav

För att få delta på utbildningen krävs att du:

 • Uppvisar ett tidigare certifikat för avancerad brandbekämpning (Advanced Fire Fighting), eller
 • Innehar en behörighet som fartygsbefäl klass VII – sjökapten eller maskinbefäl klass VII – sjöingenjör.

Utöver detta ska du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än 2 år.

Förnyelse av certifikat

Kursens omfattning uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Kursen avslutas med en tentamen.

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb vilket ger dig behörighet att ansöka om att förnya certifikatet för AFF från Transportstyrelsen i ytterligare fem år. Notera att en godkänd kurs innebär deltagande på samtliga lektionspass samt genomförde av samtliga praktiska moment och tentamen med godkända resultat.

Kursmaterial

Inför utbildningen får du hemuppgifter mailade hem till dig som ska gås igenom före kursen.

Kursavgift

Avgiften för AFF refresh är 6 900 kr per deltagare exkl. moms.

I priset ingår kursdokumentation samt personligt intyg på genomgången kurs. Notera att 220 kr exkl. moms för lunch och fika under kursdagen på Brandorama tillkommer. Avgiften faktureras före kursstart och ska vara betald innan vi registrerar dig som godkänd hos Transportstyrelsen.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Utbildning under hösten 2021


  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Anmälan måste ske senast 10 dagar före utsatt kursdatum.

  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen

  Telefon: 042 – 33 31 04

  E-mail: sven.petersen@mariterm.se

  www.mariterm.se