Basic Safety – Refresh

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta jobba inom sjöfarten, har svensk Basic Safety certifiering och genomfört minst tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste femårsperioden. Utbildningen följer direktiven i enligt STCW-koden A-VI/1-1-4 och efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Basic Safety (BST).

Utbildningen bygger på att du genomför hemstudier innan du medverkar på resterande del av kursen som består av två dagar varav den första dagen är på distans medan dag 2 genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

Utbildningens mål och syfte

Om du i din befattning ingår i fartygets säkerhetsorganisation behöver du denna utbildning för att få ut tillhörande certifiering.

Basic Safety refresh består av hemuppgifter samt två kursdagar där vi blandar teori med praktiska övningar. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt omhändertagande av nödställd eller skadad ombord.

Utbildningen omfattar följande delar:

 • Del A – Överlevnadsteknik
 • Del B – Grundläggande brandskydd
 • Del C – Första hjälpen
 • Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Vår kursledare har lång erfarenhet till sjöss och har goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildningar, bland annat för STCW-koden.

Målgrupp

Denna kurs krävs för dig som ska tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och som behöver förnya Basic Safety-certifikatet.

Kurslängd

Kursen omfattar hemstudier samt två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten samt praktiska övningar. Tiderna för kursen är:

 • Dag 1: 8.00 – 17.00
 • Dag 2: 8.00 – 18.00

Dag 1 genomförs på distans med hjälp av programmet Zoom via webbläsare eller skrivbordsapplikation medan dag 2 av kursen genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

Förkunskapskrav

För att få delta på utbildningen krävs att du:

 • innehar ett certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety) eller
 • innehar en behörighet med påteckning om regel VI/1

Dessutom ska du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem åren på ett fartyg om minst 20 brutto, samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än 2 år.

Om du inte uppfyller ovanstående förkunskapskrav är du välkommen att delta på grundutbildningen på fem dagar, klicka här för mer information om grundutbildningen.

Förnyelse av certifikat

Kursens omfattning uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Kursen avslutas med en tentamen.

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb vilket ger dig behörighet att ansöka om att förnya certifikatet från Transportstyrelsen i ytterligare fem år.

Kursmaterial

Inför utbildningen får du förberedelsematerial mailat till dig som ska gås igenom före kursen.

Kursavgift

Avgiften för Basic Safety refresh – grundläggande säkerhetsutbildning, fortbildning – är 6 900 kr/person exkl. moms.

I priset ingår kursdokumentation och personligt intyg på genomgången kurs. Notera att 220 kr exkl. moms tillkommer lunch och fika under kursdagen på Brandorama. Avgiften faktureras före kursstart och den måste vara betald innan vi registrerar dig som godkänd hos Transportstyrelsen.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Utbildning under hösten 2021


  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Anmälan måste ske senast 10 dagar före utsatt kursdatum.

   

  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042 – 33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se