Kombiutbildning – Basic Safety Refresh och Advanced Fire Fighting (AFF) Refresh

Denna kombinationsutbildning är en fortbildning i grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety) och avancerad brandbekämpning (Advanced Fire Fighting, AFF).

Utbildningen följer direktiven i enlighet med STCW-koden A-VI/1-1 till 1-4 och A-VI/3. Efter utbildningen kan du förnya dina certifikat för grundläggande säkerhet för sjöpersonal (BST) och avancerad brandbekämpning (AFF) i ytterligare fem år.

Kursens omfattning uppfyller de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Basic Safety-delen av kursen ger dig en repetition av grunderna i överlevnadsteknik, sjukvård, evakuering, brandskydd, rökdykning och olika släckmedel/släcktekniker. Den avancerade brandbekämpningen ger dig en repetition i räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur en effektiv ledning kan erhållas.

Utbildningen bygger på att du genomför hemstudier innan du medverkar på resterande del av kursen som består av tre dagar varav två dagar, dag 1 och 2 av kursen är på distans medan dag 3 genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

Utbildningens mål och syfte

Om du i din befattning ingår i fartygets säkerhetsorganisation och tillhör personal på fartyg och offshore som har en befattning som brandchef behöver du denna utbildning för att få ut tillhörande certifiering.

Kombiutbildningen består av hemuppgifter samt tre kursdagar där vi blandar teori med praktiska övningar. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt omhändertagande av nödställd eller skadad ombord.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Basic Safety – grundläggande säkerhet för sjöpersonal:

 • Del A – Överlevnadsteknik
 • Del B – Grundläggande brandskydd
 • Del C – Första hjälpen
 • Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Avancerad brandbekämpning:

 • Del A – Brandskydd, teori
 • Del B – Praktiska insats- och ledningsövningar

Vår kursledare har lång erfarenhet till sjöss och har goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildningar, bland annat för STCW-koden.

Målgrupp

Denna kurs krävs för dig som ska tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och som behöver förnya BST-  och AFF-certifikaten.

Kurslängd

Kursen omfattar hemstudier samt tre kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten samt praktiska övningar. Tiderna för kursen är:

 • Dag 1: 8.00 – 18.00
 • Dag 2: 8.00 – 18.00
 • Dag 3: 8.00 – 18.00

Dag 1 och 2 genomförs på distans med hjälp av programmet Zoom via webbläsare eller skrivbordsapplikation medan dag 3 av kursen genomförs på plats på Brandorama i Helsingborg.

Förkunskapskrav

För att få delta på utbildningen krävs att du:

 • Uppvisar ett tidigare certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety) eller
 • innehar en behörighet med påteckning om regel VI/1

och

 • uppvisar ett tidigare certifikat för avancerad brandbekämpning (Advanced Fire Fighting) eller
 • innehar en behörighet som fartygsbefäl klass VII – sjökapten eller maskinbefäl klass VII – sjöingenjör.

Utöver detta ska du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än 2 år.

Förnyelse av certifikat

Kursens omfattning uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Kursen avslutas med en tentamen.

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb vilket ger dig behörighet att ansöka om att förnya certifikaten för BST och AFF från Transportstyrelsen i ytterligare fem år.

Kursmaterial

Inför utbildningen får du förberedelsematerial mailat till dig som ska gås igenom före kursen.

Kursavgift

Avgiften för kombiutbildningen i Basic Safety refresh  och AFF refresh är 11 500 kr/person exkl. moms.

I priset ingår kursdokumentation och personligt intyg på genomgången kurs. Notera att 220 kr exkl. moms för lunch och fika under kursdagen på Brandorama tillkommer. Avgiften faktureras före kursstart och ska vara betald innan vi registrerar dig som godkänd hos Transportstyrelsen.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Utbildning under hösten 2021


  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Anmälan måste ske senast 10 dagar före utsatt kursdatum.

   

  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042 – 33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se