Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar fortbildning – Rescue Boats Refresh

Denna repetitionsutbildning är för dig som i säkerhetsorganisationen ombord är tilldelad uppgift i beredskapsbåt eller räddningsfarkost eller verkar i en annan roll med ansvar för livräddningsutrustningen.

Du kommer att få uppdatering och repetition i hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.

Utbildningen följer direktiven i enligt med STCW Manila-konventionen A-VI/2-1. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Survival craft and rescue boats (LBM).

Utbildningen bygger på att du genomför hemstudier innan du medverkar på resterande del av kursen som består av en dag ombord på en av ForSeas färjor i Helsingborg.

Utbildningens mål och syfte

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

 • Del A – Handhavande av farkoster och båtar
 • Del B – Handhavande av maskin
 • Del C – Hantering av utrustning och överlevande
 • Del D – Nödsignaler
 • Del E – Första hjälpen

Vår kursledare har lång erfarenhet till sjöss och har goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildningar, bland annat för STCW-koden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som i säkerhetsorganisationen ombord är tilldelad uppgift i beredskapsbåt eller räddningsfarkost eller verkar i en annan roll med ansvar för livräddningsutrustningen.

Kurslängd

Kursen omfattar hemstudier samt en kursdag där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten samt praktiska övningar. Tiderna för kursen är:

 • Dag 1: 8.00 – 18.00

Kursen genomförs ombord på en av ForSeas färjor i Helsingborg.

Förkunskapskrav

Ett krav för att delta på utbildningen är att inneha ett certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats).

Utöver detta ska du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden.

Förnyelse av certifikat

Kursens omfattning uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, med tillägg för Manilafördraget.

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb vilket ger dig behörighet att ansöka om att förnya certifikatet för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar i ytterligare fem år.

Kursmaterial

Inför utbildningen får du förberedelsematerial skickat hem till dig som ska gås igenom före kursen.

Kursavgift

Avgiften för utbildningen i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar 3 900 kr/person exkl. moms.

I priset ingår kursdokumentation och personligt intyg på genomgången kurs. Avgiften faktureras före kursstart.

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Utbildning under våren 2021


  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Anmälan måste ske senast 10 dagar före utsatt kursdatum.

  Notera att om du vill gå denna kurs och du även deltar på någon av Basic Safety-kurserna, finns det möjlighet att genomföra det praktiska momentet av kursen på onsdagen av BS-kursen och sedan genomföra resterande kurs på distans. Meddela detta vid en eventuell anmälan.

   

  Ytterligare information får du genom att kontakta:

  MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042 – 33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se