Utbildning i fartygsstabilitet

Grundläggande fartygsstabilitet för seglande sjöbefäl (2 dagar)

DSCF0036Goda kunskaper hos ansvarigt sjöbefäl om grundläggande stabilitet för fartyg är av stor vikt för sjösäkerheten.

MariTerm AB anordnar därför en uppfräschningskurs i grundläggande fartygsstabilitet. På kursen ges även information om nationella och internationella föreskrifter.

Målet

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en uppfräschning kring grundläggande stabilitetsberäkningar, för att:

 • rätt kunna utföra stabilitetsberäkningar för det egna fartyget
 • förstå vilka parametrar som påverkar ett fartygs stabilitet
 • få insikt i gällande föreskrifter

Målsättningen är vidare att kursdeltagarna skall få sådana kunskaper att de på ett korrekt sätt skall kunna hantera ett fartygs stabilitet under alla förhållande.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till ansvarigt befäl i alla fartygstyper utom tankfartyg. Kursen vänder sig även till Transportstyrelsens inspektörer, landanställd rederipersonal, besiktningsmän och försäkringstjänstemän.

Utbildningen

Utbildningen omfattar två kursdagar med teori där lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en omfattande dokumentation bestående av underlag för stabilitetsberäkningar och internationella samt nationella föreskrifter kring fartygsstabilitet.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Program

DAG 1: 09.00 – 18.00

 • Genomgång av regler för fartygs intaktstabilitet
 • Kaffe
 • Stabilitetsunderlag; hydrostater, pantokarener, trim- och stabilitetsbok, kapacitetsplan
 • Fribord och deplacement
 • Lunch
 • Beräkning av lastkonditioner
 • Beräkning av trim
 • Beräkning av tvärskeppsstabilitet
 • Kaffe
 • Beräkning av fria vätskeytor och deras inverkan på stabiliteten
 • Beräkning av slagsida
 • GZ-kurva
 • Öppningar i skrovet (väder- och vattentäta)
 • Intaktstabilitetskrav

DAG 2: 08.00 – 17.00

 • IMO’s väderkriterier
 • Kort information om läckstabilitetskrav
 • Kaffe
 • Kort genomgång av Draft Survey, vägning och krängning
 • Spannmålsstabilitet
 • Nedisning
 • Lunch
 • Handhavande av fartyg efter stabilitetsförlust till sjöss
 • Handhavande av fartyg efter lastförskjutning
 • Kaffe
 • Inträffade haverier orsakade av bristfällig stabilitet
 • Avslutande diskussion och utvärdering

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: info@mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla ditt intresse till Grundläggande fartygsstabilitet för seglande sjöbefäl går det bra att fylla i formuläret nedan.

Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande: