Avancerad lastsäkringskurs

Avancerad lastsäkring för lärare, konstruktörer, myndighetspersoner och inspektörer (2 dagar)

Lastsakringsbilen 30 band sidled

Lastsäkring bygger på grundläggande fysikaliska samband.

För att få förståelse för de grundläggande principerna för lastsäkring och rätt kunna dimensionera lastsäkringssystem anordnar MariTerm AB en avancerad kurs i lastsäkring.

Målet

Målet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om:

 • Allmänna beräkningsprinciper för lastsäkring
 • Grundprinciperna för TYA’s och IMO’s lastsäkringslathundar
 • Grundprinciperna för Europastandarden EN 12195-1 (2010)
 • Principerna i nationella och internationella lastsäkringsregler

Målsättningen är att deltagarna efter kursen skall besitta sådana kunskaper att de på ett korrekt sätt kan genomföra avancerad dimensionering av lastsäkringsarrangemang samt lära ut grundläggande lastsäkringsprinciper.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till lärare och instruktörer vid skolor, inspektörer från myndigheter såsom Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Polisen samt landanställd rederipersonal, besiktningsmän, konstruktörer och försäkringstjänstemän.

Utbildningen

Utbildningen omfattar två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med grupparbeten.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en omfattande dokumentation bestående av underlag för beräkningar samt nationella och internationella lastsäkringsföreskrifter.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för tvådagarskursen är 7.150 kr + moms. I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt måltider enligt programmet. Avgiften faktureras.

Program

DAG 1 09.00 – 18.00

 • Kort redogörelse för konsekvenser av bristfälligt säkrat gods
 • Generella lastpåkänningar under transport
 • Landsväg
 • Järnväg
 • Sjöfart
 • Allmänna lastsäkringsprinciper
 • Glidning – friktion
 • Tippning – godsdimensioner

Kaffe

 • Genomgång av lastsäkringslathundar
 • Grundläggande matematik
  • Algebra – lösning av ekvationer
  • Trigonometriska funktioner

Lunch

 • Grundläggande mekanik
  • Kraftjämvikt
  • Momentjämvikt
 • Ansvarsfrågor

Kaffe

 • Teori för genomförande av praktiska lastsäkringsprov
 • Beräkningsprinciper för
  • Förstängning
  • Överfallssurrning
  • Grimsurrning

DAG 2 08.00 – 17.00

 • Beräkningsprinciper för
 • Loopsurrning
 • Rak surrning

Kaffe

 • Genomgång av innehåll i IMO Model Course 3.18

Lunch

 • Genomgång av europastandard EN 12195-1:2010
 • Genomgång av standarder för fordonspåbyggnader och fordonsutrustning

Kaffe

 • Information om regler och rekommendationer för lastsäkring
 • Kunskapsprov
 • Avslutande diskussion och utvärdering

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 01
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Avancerad lastsäkring för konstruktörer, myndighetspersoner, inspektörer och lärare går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 7.150 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.