Fortsättningskurs – Konstruktör

Avancerad lastsäkring för lärare, konstruktörer, myndighetspersoner och inspektörer (1 dag)

Denna kurs kan erbjudas som distansutbildning. Kontakta oss för mer information.

Lastsakringsbilen 30 band sidled

Lastsäkring bygger på grundläggande fysikaliska samband. För att få förståelse för de grundläggande principerna för lastsäkring och rätt kunna dimensionera lastsäkringssystem anordnar MariTerm AB en avancerad kurs i lastsäkring.

Målsättning

Målet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om:

 • Allmänna beräkningsprinciper för lastsäkring
 • Grundprinciperna för TYA’s och IMO’s lastsäkringslathundar
 • Grundprinciperna för europastandarden EN 12195-1 (2010)
 • Principerna i nationella och internationella lastsäkringsregler

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska kunna genomföra avancerad dimensionering av lastsäkringsarrangemang samt lära ut grundläggande lastsäkringsprinciper.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till lärare och instruktörer vid skolor, inspektörer från myndigheter såsom Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Polismyndigheten samt landanställd rederipersonal, besiktningsmän, konstruktörer och försäkringstjänstemän.

Förkunskaper

Deltagare ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före kursstart. Minst två veckor innan kursstart skickas förberedande hemuppgifter ut.

Utbildningen

Kursen är en fortsättningskurs och omfattar en dag med en fördjupad teoretisk genomgång av vad som krävs när ett lastsäkringsarrangemang ska dimensioneras.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare erhåller kursmaterial i form av Handbok i lastsäkring samt en dokumentation bestående av underlag för beräkningar samt nationella och internationella lastsäkringsföreskrifter.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 4 900 kr/person + moms. I priset ingår förberedande hemuppgifter, kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt måltider enligt programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

08.00 Kursstart

 • Repetition av allmänna principer och genomgång av hemuppgifter
 • EU-direktivet samt TSFS 2017:25
 • Genomgång av standarder för fordonspåbyggnader och -utrustning
 • Genomgång av europastandard EN 12195-1

10.00 Kaffe

 • Grundläggande matematik och mekanik
 • Beräkningsprinciper för olika surrningsalternativ

12.00 Lunch

 • Praktikfall

15.00 Kaffe

 • Teori för genomförande av praktiska lastsäkringsprov
 • Avslutande diskussion och utvärdering

17.00 Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 01
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Fortsättningskurs - Konstruktör - Avancerad lastsäkring för lärare, konstruktörer, myndighetspersoner och inspektörer (1 dag) går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 4 900 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.