Fortsättningskurs – Inspektör

Fördjupningskurs i lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn och Arken kombiterminal (1 dag)

Karta

Fortsättningskursen Inspektör – Fördjupningskurs i lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn och Arken kombiterminal vänder sig till personer som i sitt arbete antingen ska inspektera lastade och säkrade enheter, ska ge rätt förutsättningar för att godset ska kunna säkras eller utreder vad som orsakat att godsskador har uppstått.

Kursen behandlar lastsäkringsfrågor i hela transportkedjan med studiebesök i Göteborgs hamn och på Arken kombiterminal.

Målsättning

Målet med utbildningen är att öka kunskaperna om nationella respektive internationella lagar och bestämmelser, som reglerar hur last ska säkras för olika transportslag. Kursen ska ge de kunskaper som krävs för att skapa tillförlitliga och kvalitetssäkra godstransporter.

Deltagare

Kursen vänder sig till industri-, handels- och transportföretag, försäkringsbolag och myndigheter som på olika sätt arbetar med externa godstransporter. Deltagarna kan vara transportköpare, transportplanerare, speditörer, försäljare, järnvägspersonal, stuveripersonal, rederipersonal, försäkrings- och besiktningsmän liksom personal hos berörda myndigheter.

Förkunskaper

Deltagare ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före kursstart.

Utbildningen

Kursen är en fortsättningskurs och omfattar en dag med en fördjupad genomgång av gällande föreskrifter och då även reglerna för sjötransport i CTU-koden. Kursen behandlar även ansvarsfrågor ur civilrättslig synvinkel. Under studiebesöken i hamnen och på kombiterminalen genomförs inspektioner av lastade enheter.

Kursmaterial

Varje deltagare erhåller kursmaterial i form av Handbok i lastsäkring samt kursmaterial med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav och övningsuppgifter.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 4 900 kr/person + moms. I priset ingår kursboken Handbok i lastsäkring, utdelad dokumentation, intyg och de måltider som anges i programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

08.00 Kursstart

 • Repetition av allmänna principer
 • Genomgång av CTU-lathunden för sjötransporter
 • Övningsuppgifter

10.00 Kaffe

 • Ansvarsfrågor
  • Civilrättsligt
  • Transportvillkor
  • Lagar och konventioner
  • Leveransvillkor
  • Försäkringsfrågor

12.00 Lunch

 • Studiebesök – Kombiterminal
 • Studiebesök – Göteborgs hamn

15.30 Kaffe

 • Genomgång av studiebesök

17.00 Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Nils Andersson
Telefon: 042 – 33 31 08, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: nils.andersson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Fortsättningskurs - Inspektör - Fördjupningskurs i lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn och Arken kombiterminal (1 dag) går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan bör skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 4 900 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.