Fördjupningskurs

Fördjupningskurs i Lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn (2 dagar)

Karta

Kurs om lastsäkringsfrågor i hela transportkedjan med studiebesök i Göteborgs hamn och på Göteborgs kombiterminal.

Målet

Målet med utbildningen är att öka kunskaperna om nationella respektive internationella lagar och bestämmelser, som reglerar hur last skall säkras för olika transportformer. Kursen skall ge de kunskaper som krävs för att skapa tillförlitliga och kvalitetssäkra godstransporter.

Deltagare

Kursen vänder sig till industri-, handels- och transportföretag, försäkringsbolag och myndigheter som på olika sätt arbetar med externa godstransporter. Deltagarna kan vara transportköpare, transportplanerare, speditörer, försäljare, järnvägspersonal, stuveripersonal, rederipersonal, försäkrings- och besiktningsmän liksom personal hos berörda myndigheter.

Utbildningen

Utbildningen är en fördjupad kurs i lastsäkring och omfattar två kursdagar från kl: 08.00 första dagen till kl: 17.00 andra dagen.

Lärare

Lärare på kursen är Nils Andersson, MariTerm AB.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för tvådagarskursen är 7.150 kr/person + moms. I priset ingår utdelad dokumentation, intyg och de måltider som anges i programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

DAG 1

09.00: Inledning av kursen

 • Lastsäkringsproblematik
 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods.

10.00: Kaffe

 • Ansvarsfrågor – offentligrättsligt
 • Lastpåkänningar vid transport
 • Allmänna principer för lastsäkring

12.00: Lunch

 • Lastsäkringsteknik
 • Grupparbeten

15.00: Kaffe

 • Lastsäkringsutrustning
 • Lastsäkring i container och på flak

18.00: Avslutning dag 1

DAG 2

08.00: Kursstart

 • Ansvarsfrågor – civilrättsligt
  • Transportvillkor
  • Lagar och konventioner
  • Leveransvillkor
  • Försäkringsfrågor

09.30: Kaffe

 • Studiebesök – Kombiterminal

12.00: Lunch

 • Studiebesök – Göteborgs Hamn

15.00: Kaffe

 • Olika lastbärare
 • Lastsäkringsföreskrifter
 • Repetition/kunskapsprov

17.00: Avslutning av kursen

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Nils Andersson
Telefon: 042 – 33 31 08, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: nils.andersson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Fördjupningskurs i Lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan bör skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under hösten 2019


Kurstillfällen under våren 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 7.150 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.