Instruktörer och lärare

Lastsäkring för instruktörer och lärare (2 dagar)

IMO Thailand inspektion FG 3

Kursen Lastsäkring för instruktörer och lärare vänder sig till personer som i sitt arbete skall vägleda sina medarbetare i lastsäkring. Utbildningen vänder sig också till lärare på trafikskolor och gymnasiet som skall undervisa i lastsäkring.

Kurserna ger fördjupade kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare.

Deltagare

Kursen vänder sig till trafiklärare, lärare på gymnasiet samt instruktörer på åkerier och industrier.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för tvådagarskursen är 7.150 kr/person + moms. I priset ingår kursboken Handbok i lastsäkring, övningshäfte, lärarpresentation i powerpoint, en usb-sticka med diverse föreskrifter och filmer, intyg samt de måltider som anges i programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

DAG 1

09.00: Inledning

 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods

10.00: Kaffe

 • Ansvarsfrågor
 • Lastpåkänningar vid landsvägstransport
 • Information om lastpåkänningar vid järnvägs- och sjötransport
 • Allmänna principer för lastsäkring

12.00: Lunch

 • Genomgång av TYA’s lastsäkringslathund
 • Grupparbeten på lathunden

15.00: Kaffe

 • Praktikfall
 • Genomgång av föreskrifter för lastsäkring

17.00: Avslutning dag 1

DAG 2

08.00: Kursstart

 • Demonstration av lastsäkringsbilen

09.00: Kaffe

 • Praktiska övningar i lastsäkringsbilen
 • Videofilm från lastsäkringsprov i Helsingborg
 • Genomgång av regler och standarder för fordonspåbyggare

12.00: Lunch

 • Lastsäkring av styckegods
 • Videofilm “Säkring av last”
 • Repetition och kunskapsprov

15.00: Kaffe

 • Avslutande diskussion och utvärdering

16.30: Avslutning av kursen

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Lastsäkring för instruktörer och lärare går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan bör skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 7.150 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.