Fortsättningskurs – Instruktör

Lastsäkring för instruktörer och lärare (1 dag)

Denna kurs kan erbjudas som distansutbildning. Kontakta oss för mer information.

IMO Thailand inspektion FG 3

Fortsättningskursen Instruktör – Lastsäkring för instruktörer och lärare vänder sig till personer som i sitt arbete ska vägleda sina medarbetare i lastsäkring. Utbildningen vänder sig också till lärare på trafikskolor och transportgymnasier som ska undervisa i lastsäkring.

Målsättning

Kursen ger fördjupade kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika typer av lastbärare.

Deltagare

Kursen vänder sig till trafiklärare, lärare på gymnasiet samt instruktörer på åkerier och industrier.

Förkunskaper

Deltagare ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före kursstart.

Utbildningen

Kursen är en fortsättningskurs och omfattar en dag med en fördjupad genomgång av gällande föreskrifter för lastsäkring och principer för lastning och säkring av gods inklusive reglerna för sjötransport i CTU-koden. Kursen behandlar även olika typer av utbildningsmaterial och undervisningshjälpmedel.

Kursmaterial

Varje deltagare erhåller 1 års abonnemang på Handbok i lastsäkring, övningshäfte samt en USB-sticka med lärarpresentation i Powerpoint, diverse föreskrifter och filmer.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 4 900 kr/person + moms. I priset ingår 1 års abonnemang på Handbok i lastsäkring, övningshäfte, en USB-sticka med lärarpresentation i Powerpoint, diverse föreskrifter och filmer, intyg samt de måltider som anges i programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

08.00 Kursstart

 • Repetition av TYA’s lastsäkringslathund
 • Genomgång av CTU-lathund för sjötransporter
 • Övningsuppgifter

10.00 Kaffe

 • Genomgång av TSFS 2017:25 med tillhörande standarder
 • Information om lastpåkänningar vid järnvägs- och sjötransport
 • Allmänna principer för lastsäkring

12.00 Lunch

 • Speciella tekniker för olika typer av gods
 • Lastsäkring av styckegods
 • Praktikfall

15.00 Kaffe

 • Genomgång av MariTerms Handbok i lastsäkring och ReadyLash
 • Avslutande diskussion och utvärdering

17.00 Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Fortsättningskurs - Instruktör - Lastsäkring för instruktörer och lärare (1 dag) går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan bör skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 4 900 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.