Internkurs – Företag

Anpassad internkurs i lastsäkring för företag (normalt 1 dag)

Vi erbjuder en anpassad utbildning i lastsäkring i form av företagsinterna kurser som är avsedda för varuägare, transportörer, hamn- och terminalpersonal och andra som på olika sätt arbetar med godstransporter.

Kursen ger nödvändiga kunskaper och värdefulla anvisningar om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare.

På kurserna behandlas även transportansvar, leveranskvalitet enligt ISO 9000 och metoder för framtagning av lastsäkringsinstruktioner för godsavsändare och transportörer.

Interna kurser i lastsäkring genomförs vanligtvis i företagets egna lokaler med kursinnehåll anpassat till företagets produkter och transporter. Teori och praktik kan varvas. Normalt ingår följande moment i kursen:

  • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
  • Ansvarsfrågor
  • Lastpåkänning under transport
  • Allmänna lastsäkringsprinciper
  • Genomgång av föreskrifter för lastsäkring
  • Praktiska övningar/Studiebesök på utlastningen
  • Repetition/Kunskapsprov

Kursen genomförs på begäran. Vi lämnar gärna en offert på en internkurs vid förfrågan.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.