Introduktionskurs

Introduktionskurs i Lastsäkring för chefer och tjänstemän (5 timmar)

På kursen informeras om hur arbetet fortskrider med ändrad ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring samt de gemensamma europeiska riktlinjerna för lastsäkring.

Målet

Målet med utbildningen är att åstadkomma säkra och kvalitetsstyrda leveranser av gods. Skador på människor, miljö och egendom vid hantering och transport avgods kan undvikas genom ökad förståelse för vilka krafter som gods utsätts för under transport på landsväg, järnväg och till sjöss, samt hur gods skall säkras för att klara dessa krafter.

Ökad leveranskvalitet kräver snabba och tillförlitliga transporter. Beslutsfattare i transportledet behöver därför kunskaper om vad som kan hända med gods under transport och vad som kan göras för att skapa en god lastsäkring. Under kursen behandlas därför myndigheternas krav på lastsäkring samt ansvarsfördelningen vid bristfällig lastsäkring.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till beslutsfattare såsom transportköpare och utlastningsansvariga på industriföretag, speditörer, bildirigerare, försäkringstjänstemän etc.

Kursen

Kursen omfattar fem timmars föreläsning varvade med diskussioner om ansvar och regler för lastsäkring.

Dokumentation

Varje deltagare erhåller dokumentation med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav för lastsäkring i lastbärare för land- och sjötransport.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 2.600 kr + moms. I priset ingår dokumentation samt kaffe med kaka. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

08.00 Kursstart

 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Ansvarsfrågor

09.00 Kaffe

 • Lastpåkänningar under transport
 • Allmänna principer för säkring av gods under transport
 • Genomgång av lastsäkringslathundar

12.00: Lunch

 • Grupparbeten på lastsäkringslathundar
 • Genomgång av gällande föreskrifter för säkring av last

14.00 Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till Introduktionskurs i Lastsäkring för chefer och tjänstemän går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen under våren 2018

  Kurstillfällen under hösten 2018

  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:

  Allmänna villkor

  Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir
  inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

  Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person
  inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

  Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om
  annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er
  inkomma med det snarast.

  Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.