Internkurs – Servicefordon

Lastsäkring i servicefordon (4 timmar)

Utbildningen är en kurs i lastsäkring för brukare av service-, hantverks- och reparationsfordon. Under kursen behandlas allmänna föreskrifter för lastsäkring, specifika förutsättningar för lastsäkring i servicesfordon samt regler och standarder för servicefordonet och dess serviceinredning. Vid kursen informeras också om systematiskt arbetsmiljöarbete i samband med utnyttjande av servicefordon samt lämpliga krav vid upphandling av nya fordon.

Målsättning

Kursdeltagaren ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap om hur last säkras i servicefordon med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till brukare av service-, hantverks- och reparationsfordon.

Utbildningen

Kursen omfattar fyra timmars föreläsning varvade med grupparbeten på praktikfall och diskussioner om ansvar och regler för lastsäkring.

Kursmaterial

Varje deltagare får kursmaterial med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav och anvisningar för att på ett riktigt sätt kunna utföra god lastsäkring i service- och reparationsfordon.

Ytterligare information

Kursen genomförs som internkurs på begäran. Vi lämnar gärna en offert på en internkurs vid förfrågan.

Ytterligare information får du genom att kontakta:

  Skicka ett meddelande:

  Namn:

  Företag:

  E-mail:

  Telefon:

  Meddelande:

  Kontaktuppgifter:

  MariTerm AB
  Sporthallsvägen 2A
  263 35 Höganäs

  Sven Sökjer-Petersen
  Telefon: 042-33 31 04
  E-mail: sven.petersen@mariterm.se
  www.mariterm.se

  Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.