Lastsäkring för fordonspåbyggare

Lastsäkring för fordonspåbyggare och leverantörer av lastsäkringsutrustning (1 dag)

Kursen riktar sig till personal hos fordonspåbyggare, fordonstillverkare samt tillverkare av lastsäkringsutrustning.

Under kursen behandlas gällande lastsäkringsregler liksom TYA’s lastsäkringslathund samt standarder för styrkan i och märkning av fordonspåbyggnader och lastsäkringsutrustning.

Målet

Kursens mål är att ge ökad förståelse för de krafter som gods utsätts för under transport samt att ge ökad kunskap om regler och standarder för fordonspåbyggnader och lastsäkringsutrustning för att möjliggöra leverans av fordon och utrustning med hög prestanda som möjliggör säker och rationell lastsäkring enligt kundens behov.

På lång sikt syftar kursen också till att skapa ökad kompetens inom branschen och därigenom förutsättningar för att svenska fordonspåbyggare och tillverkare av lastsäkringsutrustning skall kunna delta i det gemensamma europeiska standardiseringsarbetet inom området.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till personal hos fordonspåbyggare, fordonstillverkare samt tillverkare av lastsäkringsutrustning.

Kursen

Kursen omfattar en dag med genomgång av föreskrifter för säkring av last samt standarder för påbyggnader och lastsäkringsutrustning.

Kursen genomförs endast som internkurs, kontakta oss för mer information.

Program

08.00: Kursstart

 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Lastpåkänningar under transport

09.00: Kaffe

 • Allmänna principer för säkring av gods under transport
 • Genomgång av:
  • gällande föreskrifter för säkring av last
  • standarder för fordonspåbyggnader
  • standarder för lastsäkringsutrustning

12.00: Lunch

 • Genomgång av TYA’s lastsäkringslathundar
 • Grupparbeten på lastsäkringslathundar

15.00: Kaffe

 • Ansvarsfrågor
 • Repetition

17.00: Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Meddelande: