Lastsäkring i containers

Lastsäkring i containers och på flak (1 dag)

JBT Foodtech inspektion

Kursen riktar sig till personal på industrier och terminaler som lastar gods i containers och på flak.

Under kursen behandlas gällande lastsäkringsregler liksom TYA’s lastsäkringslathundar samt de speciella förutsättningar som gäller för lastsäkring i containers och på flak.

Målet

Målet med kursen är att åstadkomma säkra och kvalitetsstyrda leveranser av gods. Skador på människor, miljö och egendom vid hantering och transport av gods kan undvikas genom ökad förståelse för vilka krafter som gods utsätts för under transport på landsväg, järnväg och till sjöss, samt hur gods skall säkras i containers och på flak för att klara dessa krafter.

Ökad leveranskvalitet kräver snabba och tillförlitliga transporter. Utlastningspersonal på industriföretag och terminaler behöver därför kunskap om vad som kan hända med gods under transport och vad som kan göras för att skapa god lastsäkring.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till lastningspersonal på industriföretag och terminaler.

Kursen

Kursen omfattar en dag där genomgång av gällande föreskrifter för lastsäkring och lastsäkringsprinciper för lastning och säkring av gods i containers och på flak varvas med diskussioner kring ansvarsfrågor för lastsäkring.

Dokumentation

Varje deltagare erhåller dokumentation med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav för lastsäkring i containers och på flak.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.200 kr + moms. I priset ingår dokumentation, intyg samt de måltider som anges i programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

08.00: Kursstart

  • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
  • Ansvarsfrågor

09.00: Kaffe

  • Lastpåkänningar under transport
  • Allmänna principer för säkring av gods under transport
  • Genomgång av lastsäkringslathundar

12.00: Lunch

  • Grupparbeten på lastsäkringslathundar
  • Genomgång av gällande föreskrifter för säkring av last

15.00: Kaffe

  • Lastning och säkring av gods i containers och på flak
  • Repetition

17.00: Kursen avslutas

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07
Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Lastsäkring i containers och på flak går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under hösten 2019


Kurstillfällen under våren 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 3.200kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.